Art 317 Independența patrimonială a soților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre regimul matrimonial în general - Independența patrimonială a soților -
Art. 317.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7), Proceduri (2)

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare soț poate să încheie orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane. Reviste (1), Doctrină (4)

(2) Fiecare soț poate să facă singur, fără consimțământul celuilalt, depozite bancare, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea. Doctrină (4)

(3) În raport cu instituția de credit, soțul titular al contului are, chiar și după desfacerea sau încetarea căsătoriei, dreptul de a dispune de fondurile depuse, dacă prin hotărâre judecătorească executorie nu s-a decis altfel. Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementând independența patrimonială a soților, noul Cod civil statuează, ca regulă, atâta vreme cât prin lege nu se prevede altfel, că fiecare dintre soți poate încheia orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane, poate face singur, fără consimțământul celuilalt, depozite bancare, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea, chiar și după desfacerea sau încetarea căsătoriei, în lipsa unei dispoziții contrare prin hotărâre judecătorească executorie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Astfel, potrivit art. 317 noul C. civ., aplicabil indiferent de regimul matrimonial ales, între soți operează principiul independenței patrimoniale. Ca urmare, fiecare soț va putea încheia orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane. Sunt exceptate cazurile în care legea prevede altfel. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    202 Raporturile patrimoniale dintre soți nu se bucură de autonomie de reglementare, propriu-zis nu se cunoaște conceptul de „regim matrimonial”. Mariajul nu produce niciun efect asupra bunurilor soților și nicio transformare a statutului patrimonial al acestora. A se vedea, R. Probert, Lamily Law in England and Wales, Wolters Kluwer, 2011, p. 90, nr. 187. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Încheierea de acte juridice. Starea de persoană căsătorită nu trebuie să devină o frână a libertății circuitului civil. Neîndoielnic, căsătoria generează o serie de transformări asupra statutului persoanei, presupunând sacrificarea, într-o măsură pregnantă, a libertății fiecăruia dintre soți. Cu toate acestea, în planul capacității de folosință statutul de persoană căsătorită nu imprimă, în principiu, o îngrădire a capacității fiecărui soț de a încheia acte juridice cu celălalt soț sau cu terții, și aceasta independent de regimul matrimonial aplicabil. Sub rezerva unor restricții prevăzute de lege, în baza acestei dispoziții generale soții pot încheia între ei orice contract civil, inclusiv vânzarea, a cărei interdicție nu a mai fost reținută în noul Cod civil (în sistemul de drept francez, interdicția vânzării între soți a fost înlăturată prin Legea din 23 decembrie 1985; a se vedea Ph. Malaurie, L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, p. 67-68). De asemenea, soții pot încheia un contract de muncă, fiind revolută perioada în care se considera că un asemenea contract, caracterizat prin raportul de subordonare care se stabilește între părți – angajator și salariat – este incompatibil cu spiritul conjugal și cu principiul deplinei egalități în drepturi și obligații a soților (a se vedea, pentru doctrina franceză, Ph. Malaurie, L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, p. 35, iar pentru literatura de specialitate română, C. Leaua, Validitatea contractelor încheiate între soți, în Dreptul nr. 9/1999, p. 49-50). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Independența economică și socială a soților are următoarele repere: 


    Autonomia profesională semnifică libertatea fiecăruia dintre soți de a exercita o profesie și de a dispune de veniturile sale, desigur, în condițiile legii și cu respectarea obligațiilor ce-i revin privind cheltuielile menajului (art. 327 C. civ..). 
    Fiecare dintre soți își exercită profesia fără ca alegerea sau exercitarea acesteia, inclusiv schimbarea profesiei, să fie condiționată de autorizarea celuilalt313. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Art 321 Noțiune
Art 322 Regimul unor acte juridice
Art 323 Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Art 324 Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Art 325 Contribuția soților
Art 326 Munca în gospodărie
Art 327 Veniturile din profesie
Reviste:
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Familia prin contract/La famille conformément au contrat
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Proceduri:
Procedură privind vânzarea-cumpărarea imobilelor
Procedură privind instituirea interdicției de vânzare
;
se încarcă...