Art 315 Mandatul judiciar | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre regimul matrimonial în general - Mandatul judiciar -
Art. 315.
- Legislație conexă (1), Reviste (5), Doctrină (7)

(1) În cazul în care unul dintre soți se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, celălalt soț poate cere instanței de tutelă încuviințarea de a-l reprezenta pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Prin hotărârea pronunțată se stabilesc condițiile, limitele și perioada de valabilitate a acestui mandat. Puneri în aplicare (1), Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, mandatul încetează atunci când soțul reprezentat nu se mai află în situația prevăzută la alin. (1) sau când este numit un tutore ori, după caz, un curator.

(3) Dispozițiile art. 346 și 347 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Drepturile pe care fiecare dintre soți le are, potrivit regimului matrimonial, pot suferi modificări, sub aspectul întinderii acestora, în dublu sens. 
    Astfel, pe de oparte, ne putem afla în prezența unei lărgiri aacestora, de proveniență convențională (art. 314 noul C. civ. – situație în care un soț poate da mandat celuilalt soț în vederea reprezentării pentru exercitarea drepturilor pe care primul le are) sau judiciară (art. 315 noul C. civ. – ipoteză care se reține atunci când unul dintre soți, aflându-se în imposibilitate de a-și manifesta voința, celălalt soț poate cere instanței de tutelă încuviințarea, prin hotărâre, de a-l reprezenta în exercitarea drepturilor pe care primul soț le are, prin hotărâre stabilindu-se, totodată, și condițiile, limitele și perioada de valabilitate aacestui mandat). Mandatul judiciar va înceta, ca regulă, dacă soțul reprezentat nu se mai află în imposibilitatea de a-și manifesta voința sau dacă este numit un tutore ori, după caz, un curator. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În fine, și cu toate acestea în primul rând, nu trebuie omis faptul că relațiile pecuniare dintre soți nu sunt domeniul exclusiv al regimului matrimonial concret; regimul primar, zis și de bază, reunește reguli imperative de primă importanță, comune tuturor căsătoriilor indiferent de regimul matrimonial concret, inclusiv căsătoriilor „instalate” anterior Codului civil. Prin urmare, dispozițiile privind locuința familiei (art. 321-324 C. civ..), cheltuielile căsătoriei (art. 325-328 C. civ..), independența patrimonială asoților (art. 317 C. civ..), cele referitoare la adaptarea puterilor ce revin fiecăruia dintre soți potrivit regimului matrimonial existent la situația specială în care s-ar găsi unul dintre ei, precum și la situațiile de criză domestică (art. 315-316 C. civ..), se aplică, începând cu data de 1 octombrie 2011 de plin drept și fără nicio distincție. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    7.Protecția juridică/ Reprezentarea judiciară – este prevăzută de art. 315 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Domeniul temporal. Conform art. 28 LPA, „Dispozițiile art. 315 alin. (1) din Codul civil sunt aplicabile și în cazul căsătoriilor încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, dacă imposibilitatea unuia dintre soți de a-și manifesta voința intervine sau se menține și după intrarea în vigoare a Codului civil”. 
    2. Natura juridică. Acest mecanism organizat de legiuitor are natura unui mandat judiciar, calificarea rezultând expres chiar din denumirea marginală a textului. În consecință, sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile din materia contractului de mandat, cu precizarea că prin hotărârea judecătorească se stabilesc condițiile, întinderea și durata de valabilitate a acestui mandat. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   164.1. Competența. Competența aparține instanței de tutelă (judecătoria) în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reședința soțului pârât, conform art. 2291 alin. (1) din Legea nr. 71/2011. În condițiile viitoarelor dispoziții procedurale cuprinse în noul Cod de procedură civilă, în materia familiei, odată cu aplicarea prevederilor art. 114 alin. (1) NCPC, competența teritorială va reveni tot instanței de tutelă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința pârâtul(140). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Art 321 Noțiune
Art 322 Regimul unor acte juridice
Art 323 Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Art 324 Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Art 325 Contribuția soților
Reviste:
Considerații privind adaptarea regimului matrimonial în situații de criză conjugală
Aplicații practice ale contractului de mandat potrivit noului Cod civil
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Reprezentarea între soți – repere istorice/La représentation entre les époux – des repères historiques/Spousal representation – historical waypoints
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorității și a puterii în dreptul privat^* /Personne ne vient au Père que par Moi: une incursion dans la logique de l’autorité et du pouvoir dans le droit privé/Nobody comes to Father except through myself: a little background on the logics of authority and power in the private law
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...