Art 314 Mandatul convențional | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre regimul matrimonial în general - Mandatul convențional -
Art. 314.
- Reviste (4), Doctrină (9)

Un soț poate să dea mandat celuilalt soț să îl reprezinte pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Drepturile pe care fiecare dintre soți le are, potrivit regimului matrimonial, pot suferi modificări, sub aspectul întinderii acestora, în dublu sens. 
    Astfel, pe de oparte, ne putem afla în prezența unei lărgiri aacestora, de proveniență convențională (art. 314 noul C. civ. – situație în care un soț poate da mandat celuilalt soț în vederea reprezentării pentru exercitarea drepturilor pe care primul le are) sau judiciară (art. 315 noul C. civ. – ipoteză care se reține atunci când unul dintre soți, aflându-se în imposibilitate de a-și manifesta voința, celălalt soț poate cere instanței de tutelă încuviințarea, prin hotărâre, de a-l reprezenta în exercitarea drepturilor pe care primul soț le are, prin hotărâre stabilindu-se, totodată, și condițiile, limitele și perioada de valabilitate aacestui mandat). Mandatul judiciar va înceta, ca regulă, dacă soțul reprezentat nu se mai află în imposibilitatea de a-și manifesta voința sau dacă este numit un tutore ori, după caz, un curator. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Noul Cod civil arenunțat la această soluție și nu mai cuprinde odispoziție similară celei consacrată mandatului tacit reciproc de art. 35 Codul familiei. În schimb, sunt reglementate mandatul convențional și mandatul judiciar. Astfel, conform art. 314 noul C. civ., „Un soț poate să dea mandat celuilalt soț să-l reprezinte pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial”. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Potrivit art. 314 C. civ.., „Un soț poate da mandat celuilalt soț să îl reprezinte pentru exercițiul drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial”, fie că este vorba de acte juridice privitoare la bunuri comune din categoria celor care pretind consimțământul ambilor soți (acte de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale aunor bunuri comune, bunăoară), fie de acte juridice având ca obiect bunuri proprii sau, după caz, bunuri proprietate exclusivă asoțului reprezentat. Dacă actul juridic preconizat vizează bunuri comune, soțul mandatar acționează atât în nume propriu, cât și în numele și pe seama soțului său mandant (mandat în interes comun); când actul juridic în vederea căruia s-a dat mandat interesează bunuri proprii ale celui reprezentat, soțul mandatar acționează în numele și pe seama celuilalt, al soțului mandant. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    3.Reprezentarea între soți – este prevăzută de art. 314 C. civ.., privind mandatul convențional între soți. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reprezentare de natură convențională. Pentru ca starea de persoană căsătorită să nu devină o frână a libertății circuitului civil, majoritatea sistemelor de drept din peisajul legislativ al Uniunii Europene prevăd posibilitatea acordării unui mandat convențional între soți. O asemenea dispoziție expresă își relevă utilitatea, dacă ținem seama de împrejurarea că în materia gestiunii bunurilor comune noul Cod civil s-a îndepărtat de soluția tradițională din cuprinsul Codului familiei, respectiv sistemul cogestiunii. Consecința firească a noii perspective și opțiuni legislative a fost renunțarea la prezumția mandatului tacit reciproc, a cărei rațiune nu mai subzista, odată cu consacrarea sistemului gestiunii concurente/paralele (pentru dezvoltări privind mecanismele de gestiune a bunurilor soților, a se vedea infra comentariul de la art. 345 și art. 346 noul C. civ.). Mandatul dintre soți având o natură convențională, își găsesc aplicarea în mod corespunzător dispozițiile art. 2009 și urm. noul C. civ. privind contractul de mandat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Art 321 Noțiune
Art 322 Regimul unor acte juridice
Art 323 Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Art 324 Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Reviste:
Aplicații practice ale contractului de mandat potrivit noului Cod civil
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Reprezentarea între soți – repere istorice/La représentation entre les époux – des repères historiques/Spousal representation – historical waypoints
Familia prin contract/La famille conformément au contrat
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...