Art 312 Regimurile matrimoniale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre regimul matrimonial în general - Regimurile matrimoniale -
Art. 312.
- Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (9), Modele (7)

(1) Viitorii soți pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Indiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la dispozițiile prezentei secțiuni, dacă prin lege nu se prevede altfel. Reviste (3), Doctrină (1), Modele (4)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile noului Cod civil, în ceea ce privește drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților debutează prin reglementarea posibilității acestora de a-și organiza aspectele patrimoniale ale căsătoriei (atât arelațiilor dintre ei, cât și acelor dintre ei și terțe persoane), în primul rând prin alegerea regimului matrimonial din cele trei modalități expres statuate prin alin. (1) al art. 312 noul C. civ.: comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Conform art. 312 noul C. civ., viitorii soți vor putea alege între trei regimuri matrimoniale: comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională. Alegerea regimului matrimonial se face prin încheierea unei convenții matrimoniale. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În cazul raporturilor juridice patrimoniale însă, apartenența unei persoane la oanumită familie nu atrage automat incidența normelor de dreptul familiei, este cazul, bunăoară, adrepturilor succesorale. Țin de sfera de interes adreptului familiei mai ales relațiile patrimoniale dintre soți și obligația legală de întreținere dintre membrii familiei. Cât privește regimul matrimonial, deslușirea textelor corespunzătoare (Capitolul VI, art. 312-372 C. civ..) se realizează urmând indicațiile dreptului civil referitoare la noțiunile de „bunuri”, „act de administrare”, „act de folosință”, „act de dispoziție” ș.a.m.d.8 
    8 Procedeul este reluat în contextual analizei drepturilor și îndatoririlor părintești privitoare la bunurile copilului (art. 501 C. civ..), precum și al obligațiilor tutorelui referitoare la bunurilor minorului aflat sub tutela sa (art. 140-150 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Regimurile matrimoniale au fost diversificate prin Codul civil (art. 312-372), anterior fiind reglementat doar regimul matrimonial legal al comunității legale de bunuri. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Principiul pluralismului regimurilor matrimoniale. Odată cu abrogarea în anul 1954 a dispozițiilor art. 1223-1293 din Codul civil de la 1864 privitoare la contractul de căsătorie și drepturile respective ale soților, lunga și bogata tradiție în România în materia regimurilor matrimoniale a fost întreruptă, Codul familiei impunând un regim matrimonial unic, legal, imperativ și imutabil. Convențiile matrimoniale prin care s-ar fi modificat regulile privind comunitatea legală de bunuri erau interzise în mod expres, sub sancțiunea nulității absolute. Reconsiderarea concepției în segmentul raporturilor patrimoniale dintre soți, prin instituirea unei reglementări flexibile care să lase viitorilor soți libertatea de a organiza aspectele pecuniare ale vieții conjugale, este realizată prin noul Cod civil. În această materie, cea mai spectaculoasă, dar și cea mai așteptată soluție legislativă o reprezintă (re)consacrarea principiului libertății convențiilor matrimoniale, legislația română fiind astfel racordată reglementărilor moderne și permisive din dreptul comparat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Art 321 Noțiune
Art 322 Regimul unor acte juridice
Reviste:
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Conflictul de legi în domeniul regimului matrimonial primar, potrivit Codului civil român
Condiția interesului în promovarea acțiunii
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei/Des regimes patrimoniaux en ce qui concerne les couples hors mariage/Property regimes in the case of couples outside marriage
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Aspecte practice ale contractului matrimonial în Republica Moldova
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
;
se încarcă...