Art 310 Independența soților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile și îndatoririle personale ale soților - Independența soților -
Art. 310.
- Reviste (2), Doctrină (7)

Un soț nu are dreptul să cenzureze corespondența, relațiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt soț.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Corolarul egalității între soți este autonomia acestora, desigur reconfigurată prin îndatoririle personale și obligațiile patrimoniale asumate prin încheierea căsătoriei, însă în „numele” statutului de soț sau de soție, exemplificativ, niciunul nu are dreptul să cenzureze corespondența, relațiile personale sau alegerea profesională aceluilalt (art. 310 C. civ..), fiecare poate să încheie orice acte juridice cu celălalt sau cu terțe persoane (dacă legea nu prevede altfel), să facă singur, fără consimțământul celuilalt, depozite bancare, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea [art. 317 alin. (1) și (2) C. civ..], este liber să exercite oprofesie și să dispună de veniturile încasate, cu respectarea obligațiilor ce-i revin în legătură cu sarcinile căsătoriei (art. 327 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    - alegerea profesiei, în acest caz fiind incidente prevederile art. 310 C. civ.. care prevede că „un soț nu are dreptul să cenzureze (…) alegerea profesiei celuilalt soț”; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Principiu. Inviolabilitatea corespondenței, dreptul la viață privată socială, precum și libertatea alegerii profesiei sunt opozabile celuilalt soț. 
    2. Corespondența. Secretul corespondenței, adică al schimbului de idei dintre două sau mai multe persoane, pe orice cale de comunicare, protejează confidențialitatea gândurilor unei persoane, una dintre cele mai intime constituente ale personalității sale (a se vedea R. Chiriță, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 449-450; C. Jugastru, Dreptul persoanelor. Dreptul obligațiilor, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 108-120). Este un drept fundamental ocrotit prin art. 8 pct. 1 din Convenția europeană și art. 28 din Constituția României, opozabil inclusiv soțului. În sens larg, inviolabilitatea corespondenței vizează nu numai conținutul propriu-zis al comunicărilor interumane, ci și integritatea mijloacelor de realizare, fiind sancționabile distrugerea, reținerea, întârzierea voluntară a remiterii corespondenței etc.; respectul corespondenței nu se aplică documentelor deja primite de destinatar și conservate de acesta (a se vedea I. Deleanu, Instituții și proceduri constituționale, Ed. Servo-Sat, Arad, 2003, p. 437). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Statutul de soț înzestrează pe fiecare din membrii cuplului conjugal cu drepturi și îndatoriri de natură personală ce iau naștere de plin drept din momentul încheierii căsătoriei: îndatorirea de respect, de fidelitate, de sprijin moral, precum și îndatorirea de a locui împreună (art. 309 C. civ..). În ipostază dinamică, echilibrul drepturilor și îndatoririlor reciproce dintre soți prin care se asigură direcția intereselor familiei este vegheat de principii simple și concise: luarea deciziilor de comun acord de către soți (art. 308 C. civ..) și independența soților (art. 310 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Niciunul dintre soți nu are dreptul de a controla relațiile sociale ale celuilalt soț, de a-și impune propria voință, propria opinie în privința acestor relații sociale. Un soț nu poate controla, cenzura comunicarea celuilalt soț cu diferite persoane, indiferent de mijloacele prin care se realizează comunicarea, nu poate controla, organiza, împiedica întâl­nirile celuilalt soț cu diverse persoane, nu poate distruge, reține, în­târ­zia remiterea corespondenței adresate celuilalt soț. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Reviste:
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Relații de familie. Noutăți și precizări
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...