Art 309 Îndatoririle soților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile și îndatoririle personale ale soților - Îndatoririle soților -
Art. 309.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7), Librăria Indaco (2)

(1) Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Statutul de soț înzestrează pe fiecare din membrii cuplului conjugal cu drepturi și îndatoriri de natură personală ce iau naștere de plin drept din momentul încheierii căsătoriei: îndatorirea de respect, de fidelitate, de sprijin moral, precum și îndatorirea de alocui împreună (art. 309 C. civ..). În ipostază dinamică, echilibrul drepturilor și îndatoririlor reciproce dintre soți prin care se asigură direcția intereselor familiei este vegheat de principii simple și concise: luarea deciziilor de comun acord de către soți (art. 308 C. civ..) și independența soților (art. 310 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Or, în acest context, este admisibil un divorț din culpa exclusivă areclamantului în cazul prevăzut de art. 373 lit. c) – la cererea unuia dintre soți (oricare, întrucât acolo unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge) după oseparare în fapt care adurat cel puțin doi ani, situație în care, dacă pârâtul se declară de acord, nu se face mențiune despre culpă. Asemenea interpretare ar avea ca justificare și unul din fundamentele căsătoriei, respectiv art. 309 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Enumerare. Urmând modelul promovat de alte legislații contemporane – a se vedea art. 392 alin. (2) și (3) din Codul civil al Provinciei Québec, art. 213 din Codul civil francez – și confirmând ceea ce doctrina și jurisprudența românească a subînțeles în tăcerea Codului familiei (a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 52-53) dispoziția cuprinsă în art. 309 noul C. civ. stabilește în mod explicit în sarcina fiecăruia dintre soți îndatorirea de respect, de fidelitate, de sprijin moral, precum și îndatorirea soților de a locui împreună. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Statutul de soț înzestrează pe fiecare din membrii cuplului conjugal cu drepturi și îndatoriri de natură personală ce iau naștere de plin drept din momentul încheierii căsătoriei: îndatorirea de respect, de fidelitate, de sprijin moral, precum și îndatorirea de a locui împreună (art. 309 C. civ..). În ipostază dinamică, echilibrul drepturilor și îndatoririlor reciproce dintre soți prin care se asigură direcția intereselor familiei este vegheat de principii simple și concise: luarea deciziilor de comun acord de către soți (art. 308 C. civ..) și independența soților (art. 310 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Norma din art. 309 NCC este de imediată aplicare, indiferent de data încheierii căsătoriei, potrivit art. 27 din Legea nr. 71/2011. 
   145.1. Obligația de sprijin moral reciproc dintre soți. Obligația de sprijin moral reprezintă o consecință a prieteniei și afecțiunii dintre soți. Ea constă în obligația de sprijin pentru ca un soț să-și ridice nive­lul intelectual, presupune îngrijirea cu caracter personal pe care un soț trebuie să o acorde celuilalt dacă vârsta, starea sănătății sau infirmitatea o cere. S-a arătat că morala conjugală impune îndatorirea de sinceritate, îndatorirea soților de a fi răbdători unul cu altul, înda­torirea de a promova buna înțelegere și comunitatea matrimonială de viață, îndatorirea de a se încuraja și stimula reciproc în activitățile lor familiale, profesionale, îndatorirea fiecăruia de a apăra, la nevoie, cinstea și reputația celuilalt, îndatorirea de a se sprijini mutual în caz de boală, depresie psihică(112). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Reviste:
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Originea sacră și morală a dreptului
Autoritatea părintească
Relații de familie. Noutăți și precizări
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Juridicitatea obligației naturale
Aspecte privind obligația de întreținere în dreptul internațional privat/Aspects concernant l'obligation alimentaire dans le droit international prive/Issues related to the support obligation in the private international law
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...