Art 308 Luarea deciziilor de către soți | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și îndatoririle personale ale soților - Luarea deciziilor de către soți -
Art. 308.
- Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (8)

Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    4) Argumentul reducerii la absurd Reductio ad absurdum.învederează că numai oanumită soluție este admisibilă, rațional, soluția contrară fiind oabsurditate ce nu poate fi, deci, acceptată. Această interpretare se poate aplica, de exemplu, la art. 308 noul C. civ., după care: „Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria”. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Numitorul comun al efectelor căsătoriei, în ambele componente – personală și patrimonială – este egalitatea în drepturi asoților [art. 258 alin. (1) C. civ..], îndemnați să decidă de comun acord în tot ceea ce privește căsnicia (art. 308 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit art. 308 C. civ.., „soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria”, iar art. 325 stabilește că „soții sunt obligați să își acorde sprijin material reciproc”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Principiul codeciziei. Corolar al principiului deplinei egalități în drepturi asoților [art. 258 alin. (1) noul C. civ.] – aplicație aprincipiului constituțional al deplinei egalități în drepturi dintre bărbat și femeie înscris în art. 48 alin. (1) din Constituția României – regula codeciziei în tot ceea ce privește căsătoria, consacrată prin art. 308 noul C. civ., este de aplicabilitate generală: ori de câte ori nu este prescrisă oanumită conduită obligatorie în vederea îndeplinirii unui act sau luării unei măsuri, soții vor hotărî ei înșiși, de comun acord, alegând soluția cea mai potrivită intereselor lor. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Din perspectiva intereselor familiei, pecuniare și nu numai, cuplul marital funcționează ca entitate asociativă194, implicând, inevitabil, colaborarea între soți în exercițiul drepturilor și îndatoririlor prin care se asigură „guvernarea” familiei. 
    194 V.J. Carbonnier, apud P. Courbe, op. cit., p. 79. 

    Legiuitorul instituie ca principii de conlucrare intraconjugală regula codeciziei (art. 308 C. civ..) și cea a independenței soților (art. 310 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 298 Viciile de consimțământ
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Reviste:
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Principiile dreptului familiei versus parteneriatul civil. De la tradiție la modernism?/Les principes du droit de la famille contre le partenariat civil. À Partir de la tradition au modernisme?/Principles of the family law versus civil partnership. From tradition to modernism?
Relații de familie. Noutăți și precizări
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...