Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și îndatoririle personale ale soților - Reglementarea raporturilor personale dintre soți -
Art. 307.
- Reviste (1), Doctrină (4), Modele (8)

Dispozițiile prezentului capitol se aplică raporturilor personale dintre soți, oricare ar fi regimul lor matrimonial.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Drepturile și îndatoririle personale ale soților, existente și în sistemul Codului familiei (art. 25-28), iau naștere din chiar momentul încheierii căsătoriei și independent de regimul matrimonial ales, acestea referindu-se la: 
    a) egalitatea dintre soți în luarea deciziilor (art. 308 noul C. civ.); 
    b) obligația reciprocă asoților de sprijin moral, respect și fidelitate [art. 309 alin. (1) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Analogia cu dispozițiile din materia căsătoriei referitoare la drepturile și îndatoririle soților nu poate intra în discuție; logodna nu se poate „împrumuta” peste ceea ce ise permite în mod expres, anume condițiile de fond ale căsătoriei, afară de avizul medical și autorizarea instanței de tutelă. Îndatorirea de fidelitate, de respect, de sprijin moral, de alocui împreună [art. 309 alin. (1) și (2) C. civ..] sunt explicit atașate calității de soț (art. 307 C. civ..) ; la fel și categoria drepturilor și obligațiilor patrimoniale, de pildă, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei (art. 313 C. civ..), chiar dacă înainte de căsătorie s-ar fi încheiat oconvenție matrimonială [art. 330 alin. (2) C. civ..]. Bunurile dobândite împreună în timpul logodnei sunt guvernate de regulile dreptului comun, cu mențiunea că în privința bunului stăpânit în comun coproprietatea (proprietatea comună pe cote-părți) se prezumă până la proba contrară (art. 633 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Caracter general. Statutul de soț înzestrează pe fiecare din membrii cuplului conjugal cu drepturi și îndatoriri de natură personală ce iau naștere de plin drept din momentul încheierii căsătoriei: îndatorirea de respect, de fidelitate, de sprijin moral, precum și îndatorirea de alocui împreună (art. 309 noul C. civ.); în ipostază dinamică, echilibrul drepturilor și îndatoririlor reciproce dintre soți este vegheat de principii simple și concise: luarea deciziilor de comun acord de către soți (art. 308 noul C. civ.) și independența soților (art. 310 noul C. civ.). Dispozițiile privitoare la numele soților în timpul căsătoriei (art. 311 noul C. civ.), de asemenea inserate în secțiunea dedicată drepturilor și îndatoririlor personale ale soților, oarecum discordant în context, este mai degrabă oconsecință, în sensul comun al termenului, decât un efect al căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Potrivit art. 48 pct. 1 din Constituția României, soții au drepturi și obligații egale în ceea ce privește relațiile dintre ei și în exercițiul drepturilor părințești. 
   2. Reglementările legale privitoare la drepturile și îndatoririle soților, la luarea deciziilor de către aceștia, la independența lor sunt aplicabile identic soților, indiferent de regimul matrimonial ales. Cu alte cuvinte, soții vor avea aceleași drepturi și aceleași îndatoriri fie că au optat pentru regimul comunității legale, fie că au ales regimul comunității convenționale sau pe cel al separației de bunuri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 297 Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art 298 Viciile de consimțământ
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Reviste:
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
;
se încarcă...