Art 305 Situația copiilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele nulității căsătoriei - Situația copiilor -
Art. 305.
- Reviste (4), Doctrină (8)

(1) Nulitatea căsătoriei nu are niciun efect în privința copiilor, care păstrează situația de copii din căsătorie. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) În ceea ce privește drepturile și obligațiile dintre părinți și copii se aplică, prin asemănare, dispozițiile privitoare la divorț. Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 305 noul C. civ. reglementează, prin preluarea conținutului art. 23 alin. (2) și al art. 24 alin. (2) Codul familiei., principiul garantării situației de copil din căsătorie pentru acei copii rezultați dintr-o căsătorie lovită de nulitate absolută sau relativă (egalitate de tratament juridic raportată la ipoteza copilului rezultat dintr-o căsătorie valabilă, desfăcută prin divorț), cu importanță deosebită sub aspectul stabilirii filiației față de tată [art. 408 alin. (2), art. 414, art. 429 și urm. noul C. civ.] ori al aplicării, prin analogie, adispozițiilor efectelor divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copii (art. 396-404 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În fine, efectele retroactive ale desființării căsătoriei și, parțial, chiar și cele pentru viitor (avem în vedere dreptul la întreținere între foștii soți) sunt înlăturate față de soțul sau soții de bună-credință la încheierea căsătoriei (așa-numita „căsătorie putativă”); ar mai fi de adăugat că nulitatea, absolută sau relativă, nu are consecințe în privința copiilor rezultați din căsătoria desființată, care vor avea situația legală de copii din căsătorie, ceea ce înseamnă că vor beneficia de prezumția de paternitate asoțului mamei, iar în raporturile dintre copiii minori și părinții din căsătoria nulă sau anulată se vor aplica, prin analogie, dispozițiile din materia divorțului (art. 305 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Aceleași dispoziții se aplică și în cazul anulării căsătoriei (art. 305 C. civ..) sau al încetării căsătoriei ca urmare arecăsătoririi, cu bună-credință, asoțului unei persoane declarate moartă [art. 404, art. 293 alin. (2) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Statutul copiilor. Prin dispoziții apropiate în conținut de cele cuprinse în Codul familiei [art. 23 alin. (2) și art. 24 alin. (2)], noul Cod civil sustrage situația copilului de sub incidența efectelor nulității căsătoriei părinților și îi garantează egalitatea de tratament juridic cu cel aplicabil copilului rezultat dintr-o căsătorie valabilă, desfăcută prin divorț. Felul nulității, absolută sau relativă, care a lovit căsătoria, cauza de nulitate, precum și buna sau reaua-credință a unuia sau ambilor părinți la încheierea căsătoriei sunt irelevante: copilul a dobândit și păstrează situația de copil din căsătorie. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
§1 Regula desființării retroactive a căsătoriei 

    Dacă am transpune pur și simplu consecințele de principiu ale constatării nulității actului juridic civil în materia actului juridic al căsătoriei, nulitatea absolută sau cea relativă, odată stabilită prin actul instanței, ar înlătura toate efectele căsătoriei invalidate, ca și cum „soții” nu ar fi fost nicicând căsătoriți între ei. În fapt căsătoria a existat și, sub acoperirea prezumției de validitate, a generat efecte cu semnificație juridică la timpul producerii lor, dar care, retrospectiv, nu mai au valoare juridică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 295 Căsătoria fictivă
Art 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Art 297 Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art 298 Viciile de consimțământ
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Reviste:
Istoricul unui concept: putativitatea căsătoriei în gândirea juridică medievală și contemporană
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Scurtă privire asupra excepțiilor de la principiul retroactivității efectelor nulității actului juridic civil
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în statornicirea Codului civil
Nulitatea căsătoriei în reglementarea Codului civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...