Art 301 Termenul de prescripție | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea relativă a căsătoriei - Termenul de prescripție -
Art. 301.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Anularea căsătoriei poate fi cerută în termen de 6 luni. Reviste (4), Doctrină (2)

(2) În cazul prevăzut la art. 297, termenul curge de la data la care cei a căror încuviințare sau autorizare era necesară pentru încheierea căsătoriei au luat cunoștință de aceasta. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) În cazul nulității pentru vicii de consimțământ ori pentru lipsa discernământului, termenul curge de la data încetării violenței sau, după caz, de la data la care cel interesat a cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnică a discernământului.

(4) În cazul prevăzut la art. 300, termenul curge de la data încheierii căsătoriei.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 301 
    În ceea ce privește prescripția dreptului de acere anularea căsătoriei, observăm reținerea aceluiași termen special de 6 luni [prevăzut și de art. 21 alin. (2) Codul familiei.], care începe să curgă diferit, în funcție de cauza de nulitate relativă incidentă, potrivit alin. (2)-(3) ale art. 301 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Nulitatea relativă acăsătoriei intervine doar în cazul lipsei încuviințărilor cerute de lege, aviciilor de consimțământ: eroarea asupra identității fizice aceluilalt soț, dolul și violența. Acțiunea în nulitatea relativă acăsătoriei poate fi introdusă doar de soțul al cărui consimțământ afost viciat și doar în termen de 6 luni, conform art. 301 C. civ.. care precizează data de la care curge acest termen de prescripție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Durată. Dreptul de a cere anularea căsătoriei se prescrie în termenul special de 6 luni; termenul este susceptibil de suspendare și de întrerupere potrivit dreptului comun în baza art. 2544 noul C. civ. conform căruia „cursul prescripției se calculează potrivit regulilor stabilite în Titlul III din prezenta carte, luându-se în considerare, dacă este cazul, și cazurile de suspendare sau de întrerupere prevăzute de lege”. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
§1 Regimul juridic al nulității absolute a căsătoriei 

    Dreptul la acțiune. Dreptul la acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei pentru oricare din cauzele de nulitate stabilite prin art. 293-295 C. civ.. este recunoscut oricărei persoane care justifică un interes155, evident, inclusiv fiecăruia dintre soți, precum și procurorului – a cărui abilitare de a pune în mișcare orice acțiune civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege este consacrată prin dispozițiile de principiu ale art. 92 alin. (1) C. proc. civ..; ținând seama și de cele statuate prin art. 1247 alin. (3) C. civ.. din materia nulității contractului, instanța este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolută. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Acțiunea în anularea căsătoriei nu poate fi introdusă oricând, ea este prescriptibilă în termenul special de 6 luni. 
   2. Momentul de la care începe să curgă acest termen diferă în funcție de motivul care stă la baza acțiunii în anulare. Astfel, dacă anularea căsătoriei se solicită pentru lipsa încuviințărilor prevăzute de lege, termenul de 6 luni începe să curgă de la data la care persoana a cărei încuviințare era necesară a luat cunoștință de încheierea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Art 293 Cazurile de nulitate absolută
Art 294 Lipsa vârstei matrimoniale
Art 295 Căsătoria fictivă
Art 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Art 297 Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art 298 Viciile de consimțământ
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Art 311 Schimbarea numelui de familie
Reviste:
Vârsta matrimonială în actuala statornicire a Codului civil român
Dreptul la acțiunile având ca obiect nulitatea actului juridic/Le droit aux actions ayant pour objet la nullite de l'acte juridique/Right to actions for the nullity of the legal act
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Discuții privind regimul juridic al nulităților căsătoriei în lumina actualului Cod civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...