Art 300 Existența tutelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea relativă a căsătoriei - Existența tutelei -
Art. 300.
- Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Modele (1)

Căsătoria încheiată între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa este anulabilă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În cazul în care se reține nesocotirea dispozițiilor art. 275 noul C. civ. privitoare la interzicerea căsătoriei dintre tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa, sancțiunea care intervine este nulitatea relativă acăsătoriei. Deși textul art. 8 Codul familiei. prevedea și el acest impediment la căsătorie, nu consacra și osancțiune acăsătoriei astfel încheiate, deși în doctrină situația afost încadrată printre cauzele de nulitate absolută. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Tutela nu este un mijloc de ocrotire rezervat exclusiv minorilor; persoana așezată sub interdicție judecătorească datorită alienației sau debilității mintale și tutorele său au de asemenea interdicția de ase căsători, însă nu din cauza calității de tutore aocrotitorului, ci din pricina alienației sau adebilității mintale acelui ocrotit, căruia îi este interzisă căsătoria în mod categoric și absolut (art. 276 C. civ..). Să reținem această precizare, pentru că regimul sancționator aplicabil este diferit: nulitatea relativă în cazul căsătoriei între minor și tutorele său (art. 300 C. civ..), respectiv nulitatea absolută acăsătoriei alienatului sau debilului mintal [art. 293 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Anularea căsătoriei reprezintă osancțiune anerespectării unora dintre cerințele legale prevăzute pentru încheierea căsătoriei conform art. 293-296 C. civ.. (nulitate absolută) și art. 297-300 C. civ.. (nulitate relativă). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Sancțiune. Nesocotirea impedimentului la căsătorie decurgând din starea de tutelă (art. 275 noul C. civ.) atrage nulitatea relativă a căsătoriei. Este o inovație față de legislația anterioară care, cu toate că interzicea căsătoria între tutore și minorul aflat sub tutela sa (art. 8 Codul familiei.), n-a prevăzut vreo sancțiune pentru o astfel de căsătorie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Este sancționată cu nulitatea relativă căsătoria încheiată între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa. 
   2. Judicios s-a observat în literatura juridică faptul că atunci când are loc căsătoria dintre tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa, lipsită de discernământ datorită alienației sau debilității mintale, ne aflăm în prezența unui concurs între nulitatea absolută și nulitatea relativă (T. Bodoașcă, Opinii în legătură cu nulitatea căsătoriei ..., p. 22-23). Astfel, căsătoria alienatului sau a debilului mintal este lovită de nulitate absolută, fiind interzisă de art. 276 NCC. Ca atare, indiferent cu cine se realizează căsătoria, dacă unul dintre soți suferă de alienație sau debilitate mintală, căsătoria este nulă absolut. În schimb, căsătoria dintre tutore și minorul aflat sub tutela sa, care nu suferă de alienație sau debilitate mintală, este lovită de nulitate relativă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Art 293 Cazurile de nulitate absolută
Art 294 Lipsa vârstei matrimoniale
Art 295 Căsătoria fictivă
Art 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Art 297 Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art 298 Viciile de consimțământ
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Art 309 Îndatoririle soților
Art 310 Independența soților
Reviste:
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în declararea nulității relative a căsătoriei
;
se încarcă...