Art 298 Viciile de consimțământ | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea relativă a căsătoriei - Viciile de consimțământ -
Art. 298.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Căsătoria poate fi anulată la cererea soțului al cărui consimțământ a fost viciat prin eroare, prin dol sau prin violență. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Eroarea constituie viciu de consimțământ numai atunci când privește identitatea fizică a viitorului soț. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 298 
    Preluând, în fapt, conținutul art. 21 Codul familiei., art. 298 noul C. civ. reglementează viciile de consimțământ: eroarea (numai sub forma error in personam, reținându-se doar când aceasta privește identitatea fizică aunuia dintre viitorii soți) dolul (cu aplicarea dispozițiilor din dreptul comun – art. 1214-1215 noul C. civ.) și violența (a se vedea și art. 1216-1220 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Constituie cauze de nulitate relativă acăsătoriei viciile de consimțământ (art. 298 C. civ..), lipsa încuviințărilor sau aautorizării necesare căsătoriei minorului (art. 297 C. civ..), lipsa vremelnică adiscernământului (art. 299 C. civ..), precum și existența tutelei (art. 300 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 298 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Enumerare. Consimțământul viciat al oricăruia dintre soți constituie, ca și în legislația anterioară (art. 21 Codul familiei.), cauză de nulitate relativă acăsătoriei. În această materie, viciile de consimțământ sunt eroarea, dolul și violența. 
    2. Eroarea. Înțeleasă ca falsă reprezentare a realității în momentul încheierii actului juridic (a se vedea Gh. Beleiu, în P. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil, Vol. I. Partea generală, Ed. Academiei R.S.R., București, 1989, p. 176) altfel spus, ca lipsă de concordanță între percepția realității și realitatea obiectivă (a se vedea P. Vasilescu, în I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 492), în materie de căsătorie eroarea constituie viciu de consimțământ numai dacă privește identitatea fizică a celuilalt soț, conform art. 298 alin. (2) noul C. civ., care preia viziunea asupra erorii ca viciu de consimțământ la căsătorie, promovată prin art. 21 alin. (1) Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Anularea căsătoriei poate interveni și în cazul în care consimțământul soților nu a fost liber exprimat, ci a fost viciat prin eroare, dol sau violență. 
   2. Definită în general ca falsă reprezentare a realității în momentul încheierii actului juridic, eroarea constituie viciu de consimțământ numai dacă privește identitatea fizică a celuilalt soț. Orice altă eroare - spontană, neprovocată - cum ar fi cea asupra calităților fizice sau psihice, asupra caracterului, temperamentului, în privința pregătirii profesionale, rămâne irelevantă sub aspectul valabilității căsătoriei (T. Bodoașcă, Dreptul familiei, Ed. All Beck, București, 2005, p. 240). Astfel, faptul că unul dintre soți nu a știut că celălalt soț este divorțat sau că este copil din afara căsătoriei, ori a crezut că aparține unei anumite familii nu constituie eroare viciu de consimțământ care să atragă nevalabilitatea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Art 293 Cazurile de nulitate absolută
Art 294 Lipsa vârstei matrimoniale
Art 295 Căsătoria fictivă
Art 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Art 297 Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art 298 Viciile de consimțământ
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art 308 Luarea deciziilor de către soți
Reviste:
1. Stabilirea exercitării autorității părintești. Interesul superior al minorului
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Observații privind adaptarea contractului afectat de eroare ca viciu de consimțământ
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Acțiune în anularea căsătoriei.
Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei.
;
se încarcă...