Art 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea absolută a căsătoriei - Persoanele care pot invoca nulitatea absolută -
Art. 296.
- Puneri în aplicare (1), Reviste (5), Doctrină (9), Modele (1)

Orice persoană interesată poate introduce acțiunea în constatarea nulității absolute a căsătoriei. Cu toate acestea, procurorul nu poate introduce acțiunea după încetarea sau desfacerea căsătoriei, cu excepția cazului în care ar acționa pentru apărarea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub interdicție.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 296 noul C. civ. stabilește persoanele care pot invoca nulitatea absolută pentru oricare dintre cazurile statornicite de art. 293-295 noul C. civ., configurând oparte aregimului juridic al nulității absolute acăsătoriei (pentru completarea căruia trebuie făcută raportarea și la dispozițiile generale din art. 1249 noul C. civ. privind imprescriptibilitatea acțiunii pentru constatarea nulității). Astfel, orice persoană interesată (inclusiv oricare dintre soți) poate introduce acțiunea în constatarea nulității absolute acăsătoriei, procurorul neputând, însă, introduce acțiunea după încetarea sau desfacerea căsătoriei, cu excepția situației în care s-ar pune problema apărării drepturilor minorilor sau ale persoanelor puse sub interdicție (noul Cod civil neprecizând dacă minorii ori cei puși sub interdicție sunt chiar soții sau terțe persoane). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    153 În sensul că, deși regula înscrisă în art. 296 teza a II-a C. civ.. se fondează pe principiul adevărului și al legalității este totuși o „fantezie juridică”, din punct de vedere logico-juridic fiind imposibil de explicat cum poate fi anulat un act juridic care n se mai află în ființă, a se vedea T. Bodoașcă, A. Drăghici, I. Puie, op. cit., p. 157. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Anularea căsătoriei reprezintă osancțiune anerespectării unora dintre cerințele legale prevăzute pentru încheierea căsătoriei conform art. 293-296 C. civ.. (nulitate absolută) și art. 297-300 C. civ.. (nulitate relativă). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Titulari. Acțiunea în constatarea nulității absolute acăsătoriei pentru oricare din cauzele de nulitate stabilite prin art. 293-295 noul C. civ. poate fi promovată de orice persoană care justifică un interes, evident, inclusiv de oricare dintre soți, precum și de procuror – acărui abilitare de apune în mișcare orice acțiune civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor și aintereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege este consacrată prin dispozițiile de principiu ale art. 92 alin. (1) noul C. proc. civ.; ținând seama și de cele statuate prin art. 1247 alin. (3) noul C. civ. din materia nulității contractului, instanța este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolută. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în contestație de stat au ca scop înlăturarea unei stări civile, pretins nereale, și înlocuirea ei cu alta, pretins reală. Este cazul acțiunii în tăgăduirea paternității copilului din căsătorie (art. 429-433 C. civ..); acțiunii în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie (art. 434 C. civ..); acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație (art. 420 C. civ..); acțiunii în constatarea nulității absolute acăsătoriei (art. 293-296 C. civ..); acțiunii în anularea căsătoriei (art. 297-303 C. civ..); acțiunii în anularea adopției (art. 479 C. civ..) și acțiunii în nulitatea absolută aadopției (art. 480 C. civ..); al acțiunii în nulitatea recunoașterii voluntare afiliației (art. 418 C. civ..) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Art 293 Cazurile de nulitate absolută
Art 294 Lipsa vârstei matrimoniale
Art 295 Căsătoria fictivă
Art 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Art 297 Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art 298 Viciile de consimțământ
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Art 305 Situația copiilor
Art 306 Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Reviste:
1. Stabilirea exercitării autorității părintești. Interesul superior al minorului
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Discuții privind regimul juridic al nulităților căsătoriei în lumina actualului Cod civil
Discuții în legătură cu rudenia ca impediment la căsătorie în actuala reglementare a Codului civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
;
se încarcă...