Art 294 Lipsa vârstei matrimoniale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea absolută a căsătoriei - Lipsa vârstei matrimoniale -
Art. 294.
- Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Căsătoria încheiată de minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani este lovită de nulitate absolută. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, ambii soți au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă soția a născut ori a rămas însărcinată. Doctrină (3), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Deși din redactarea art. 293 noul C. civ., s-ar desprinde ideea că acesta reglementează singurele cauze de nulitate absolută, sfera acestora este lărgită prin dispozițiile art. 294 și 295 noul C. civ. (rațiunea consacrării separate a acestora putându-se regăsi în instituirea posibilității acoperirii nulității absolute, numai pentru acestea din urmă două cauze). 
    Astfel, oaltă cauză de nulitate absolută se referă la căsătoria minorului sub 16 ani și, similar reglementării din art. 20 Codul familiei., se prevede evitarea acestei sancțiuni dacă, până la rămânerea definitivă ahotărârii judecătorești (având ca obiect nulitatea căsătoriei), ambii soți au împlinit 18 ani ori dacă soția anăscut sau arămas însărcinată. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Constituie cauze de nulitate absolută acăsătoriei, potrivit enumerării din art. 293 alin. (1) C. civ.., neobservarea cerințelor de valabilitate privitoare la existența consimțământului la căsătorie și la diferența de sex, precum și nesocotirea impedimentului bigamiei, arudeniei în grad prohibit la căsătorie, astării de alienație și debilitate mintală; de asemenea este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată în disprețul formalităților ce asigură solemnitatea și publicitatea încheierii căsătoriei. La aceste ipoteze de nulitate absolută, art. 294 C. civ.. adaugă impubertatea legală, iar art. 295 C. civ.., fictivitatea căsătoriei. Le vom supune analizei, dar într-o altă ordine, din considerente didactice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Vârsta matrimonială. Vârsta minimă pentru căsătorie este de 18 ani împliniți, atât în cazul bărbatului, cât și al femeii [art. 272 alin. (1) noul C. civ.], dar, prin excepție, căsătoria se poate încheia de la vârsta de 16 ani împliniți, de asemenea fără adistinge între bărbat și femeie, condiționat de următoarele cerințe cumulative: existența unor motive temeinice, avizul medical favorabil, încuviințarea părinților sau, după caz, atutorelui ori apersoanei sau autorității care exercită drepturile părintești, precum și autorizarea instanței de tutelă [art. 272 alin. (2)-(5) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Încălcarea dispozițiilor legale privitoare la vârsta matrimonială: se sancționează cu nulitatea absolută și căsătoria încheiată cu încălcarea dispozițiilor legale privitoare la vârsta matrimonială. Este lovită astfel de nulitate absolută căsătoria încheiată de minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani. În vechea reglementare cuprinsă în Codul familiei, anterioară intrării în vigoare a noului Cod civil, era nulă absolut căsătoria încheiată de minorul care nu a împlinit 18 ani sau care, având vârsta de 16 ani împliniți, nu a solicitat și obținut dispensa de vârstă, nu avea încuviințarea părinților ori, după caz, a tutorelui și/sau autorizarea direcției generale de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază teritorială își avea domiciliul. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Constituie cauze de nulitate absolută acăsătoriei, potrivit enumerării din art. 293 alin. (1) C. civ.., neobservarea cerințelor de valabilitate privitoare la existența consimțământului la căsătorie și la diferența de sex, precum și nesocotirea impedimentului bigamiei, arudeniei în grad prohibit la căsătorie, astării de alienație și debilitate mintală; de asemenea este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată în disprețul formalităților ce asigură solemnitatea și publicitatea încheierii căsătoriei. La aceste ipoteze de nulitate absolută, art. 294 C. civ.. adaugă impubertatea legală, iar art. 295 C. civ.., fictivitatea căsătoriei. Le vom supune analizei, dar într-o altă ordine, din considerente didactice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Art 293 Cazurile de nulitate absolută
Art 294 Lipsa vârstei matrimoniale
Art 295 Căsătoria fictivă
Art 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Art 297 Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art 298 Viciile de consimțământ
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Art 301 Termenul de prescripție
Art 302 Caracterul personal al acțiunii
Art 303 Acoperirea nulității
Art 304 Căsătoria putativă
Reviste:
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
;
se încarcă...