Art 290 Actul de căsătorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formalități ulterioare încheierii căsătoriei - Actul de căsătorie -
Art. 290.
- Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5)

După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă întocmește, de îndată, în registrul actelor de stare civilă, actul de căsătorie, care se semnează de către soți, de cei 2 martori și de către ofițerul de stare civilă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Întocmirea actului de căsătorie este prima dintre cele trei formalități ulterioare momentului încheierii căsătoriei, nereprezentând ocondiție de validitate aacesteia, ci, alături de certificatul de căsătorie, fiind principalul mijloc de dovadă acăsătoriei (a se vedea și art. 292 noul C. civ.). Pe cale de consecință, în cazul nesemnării – de către soți, de cei doi martori sau/și de ofițerul de stare civilă – sau al omiterii întocmirii acestuia – de către ofițerul de stare civilă – , nu asistăm decât la oproblemă privind opozabilitatea față de terți, în ceea ce privește regimul matrimonial care ar decurge din acesta [a se vedea art. 291, art. 313 alin. (2) și (3) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Întocmirea actului de căsătorie, în sensul de instrumentum iuris, este ulterioară încheierii actului juridic al căsătoriei (art. 290 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Întocmire. Actul de căsătorie, întocmit în registrul de stare civilă este o formalitate ce are loc imediat după încheierea căsătoriei și servește, alături de certificatului eliberat pe baza actului de căsătorie, ca principal mijloc de dovadă al căsătoriei (art. 292 noul C. civ.). 
    Actul de căsătorie se întocmește în două exemplare, ambele originale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 119/1996] și este semnat de soți – cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, art. 29 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 – precum și de cei doi martori și de ofițerul de stare civilă care aoficiat căsătoria. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
§1 Întocmirea actului de căsătorie 

    După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă întocmește, de îndată, în registrul actelor de stare civilă, actul de căsătorie (art. 290 C. civ..) care servește, alături de certificatului eliberat pe baza actului de căsătorie, ca principal mijloc de dovadă al căsătoriei (art. 292 C. civ..). 
    Actul de căsătorie se întocmește în două exemplare, ambele originale [art. 2 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, republicată] și este semnat de soți – cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei [art. 29 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată] – precum și de cei doi martori și de ofițerul de stare civilă care a oficiat căsătoria. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Înregistrarea căsătoriei este ulterioară încheierii actului juridic al căsătoriei și servește ca mijloc de probă a realizării căsătoriei. Neînregistrarea căsătoriei sau neregularitățile înregistrării nu atrag nulitatea căsătoriei (E. Florian, Dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 40; Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1253/1974, în C.D. 1974, p. 233). 
   2. Înregistrarea căsătoriei în registrul actelor de stare civilă se face de îndată de către ofițerul de stare civilă, imediat după momentul încheierii căsătoriei, iar actul de căsătorie se semnează de către soți, de cei doi martori și de ofițerul de stare civilă. După înregistrarea efectuată, ofițerul de stare civilă va completa certificatul de căsătorie, care va fi înmânat soților și care constituie mijlocul de dovadă a încheierii căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 280 Declarația de căsătorie
Art 281 Conținutul declarației de căsătorie
Art 282 Alegerea numelui de familie
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Art 293 Cazurile de nulitate absolută
Art 294 Lipsa vârstei matrimoniale
Art 295 Căsătoria fictivă
Art 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Art 297 Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art 298 Viciile de consimțământ
Art 299 Lipsa discernământului
Art 300 Existența tutelei
Reviste:
Originea sacră și morală a dreptului
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Condițiile de formă ale încheierii căsătoriei în temeiul Codului civil actual
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legislație conexă :
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
;
se încarcă...