Art 29 Limitele capacității civile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Limitele capacității civile -
Art. 29.
- Reviste (2), Doctrină (6)

(1) Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosință sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exercițiu, decât în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(2) Nimeni nu poate renunța, în tot sau în parte, la capacitatea de folosință sau la capacitatea de exercițiu. Reviste (2), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Au fost reluate dispozițiile art. 6 din Decretul nr. 31/1954, cu mici modificări, în sensul clarificării sensului prevederii, pentru anu se înțelege că interdicția din primul alineat este valabilă doar când limitările ar privi ambele elemente ale capacității civile, simultan. 
    Capacitatea de folosință poate fi îngrădită, în condițiile expres prevăzute de lege, dar persoana nu poate fi lipsită de capacitate de folosință. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Principiul capacității de aîncheia acte juridice civile se desprinde din prevederile art. 28 și 29 noul C. civ.. Conform art. 28 noul C. civ., capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor, respectiv orice persoană are capacitate de folosință, și cu excepția cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exercițiu. Iar art. 29 stabilește că nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosință sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exercițiu, decât în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege (aceste excepții fiind de strictă interpretare). De asemenea, nimeni nu poate renunța, în tot sau în parte, la capacitatea de folosință sau la capacitatea de exercițiu. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiunea și domeniul limitelor capacității civile 
    1. Noțiunea de „limite” ale capacității civile. Capacitatea civilă fiind aceea care-i conferă persoanei calitatea de subiect de drept civil, nu poate fi anihilată de legiuitor sau de o altă autoritate pentru că o asemenea acțiune ar conduce la desființarea acestei calități, la o adevărată „moarte civilă”, ceea ce este inadmisibil. Avem în vedere capacitatea de folosință a persoanei, pentru că aceasta este esențială pentru existența calității de subiect de drept civil. Ceea ce legea permite este doar limitarea capacității civile a persoanei, iar aceasta se poate realiza fie prin îngrădirea capacității de folosință, fie chiar prin lipsirea persoanei, în tot sau în parte, de capacitatea de exercițiu. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Capacitatea de folosință poate fi limitată numai prin lege, așa cum dispun prevederile art. 29 C. civ.., care consacră principiul intangibilității acesteia187. 
    187 Potrivit dispoziției legale citate, „Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosință sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exercițiu, decât în cazurile și în condițiile stabilite de lege.
Nimeni nu poate renunța, în tot sau în parte, la capacitatea de folosință sau la capacitatea de exercițiu”.
[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
    Tradițional[1], s-a adoptat delimitarea între incapacitățile absolute, sub incidența cărora persoanele vizate nu puteau nici dona, nici primi de la nicio altă persoană, și cele relative, în cazul cărora cei vizați nu puteau dispune în favoarea anumitor persoane, respectiv nu puteau primi de la anumite persoane. Incapacitatea relativă de a dispune este întotdeauna corelativă cu incapacitatea relativă de a primi a persoanei față de care s-ar intenționa a se face liberalitatea[2]. De exemplu, fostul minor sau interzis judecătoresc este incapabil, conform prevederilor art. 988 alin. (2) NCC, să dispună prin donație în folosul celui care a avut calitatea de reprezentant ori ocrotitor legal al său, înainte ca acesta să fi primit de la instanța de tutelă descărcare pentru gestiunea sa, cu excepția situației în care reprezentantul ori ocrotitorul legal este ascendentul dispunătorului. În această situație, fostul reprezentant sau ocrotitor legal devine, la rândul său, incapabil relativ de a primi donații, caracterul relativ al incapacității fiind justificat de faptul că prohibiția încheierii contractului în respectiva perioadă privește doar pe cele în care parte contractantă ar fi fostul minor ori interzis judecătoresc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 19 Condițiile de publicitate
Art 20 Efectele publicității
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Art 28 Capacitatea civilă
Art 29 Limitele capacității civile
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Reviste:
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Scurte considerații asupra obligației sub condiția suspensivă a aprobării adunării generale a acționarilor
Scurte considerații asupra obligației sub condiția suspensivă a aprobării adunării generale a acționarilor
16. Redistribuire personal în unitate bugetară. Modificarea contractului individual de muncă: condiții de formă
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...