Art 288 Martorii la căsătorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formalitățile pentru încheierea căsătoriei - Martorii la căsătorie -
Art. 288.
- Legislație conexă (1), Doctrină (3)

(1) Martorii atestă faptul că soții și-au exprimat consimțământul potrivit art. 287. Doctrină (1)

(2) Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei incapabilii, precum și cei care din cauza unei deficiențe psihice sau fizice nu sunt apți să ateste faptele prevăzute la alin. (1).

(3) Martorii pot fi și rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre viitorii soți. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Delimitarea rolului și acalității martorilor la căsătorie, prin art. 288 noul C. civ., reprezintă atât un element din care se desprind solemnitatea și publicitatea încheierii căsătoriei, cât și ocerință legată de atestarea faptului că soții și-au exprimat consimțământul potrivit cerințelor legii (art. 287 noul C. civ.). Referitor la calitatea martorilor, alin. (2) al art. 288 noul C. civ. exclude din această categorie incapabilii [minorul sub 14 ani și interzisul judecătoresc – art. 43 alin. (1) noul C. civ.], precum și pe cei care, din cauza unor deficiențe psihice sau fizice, nu sunt apți să ateste faptul exprimării consimțământului de către fiecare dintre viitorii soți, în condițiile legii. De asemenea, observăm că nu operează vreo interdicție bazată pe rudenie sau afinitate, de vreme ce alin. (3) statuează că martorii pot fi și rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre viitorii soți. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Rolul martorilor. Alături de nota de solemnitate și de publicitate pe care oadaugă încheierii căsătoriei, prezența martorilor la ceremonia oficierii căsătoriei este destinată să prevină eventuale fraude privind identitatea viitorilor soți. Rolul martorilor, așa cum precizează prevederea din art. 288 alin. (1) noul C. civ., este acela să ateste faptul că viitorii soți, înfățișați personal și împreună, și-au dat consimțământul în vederea căsătoriei în fața ofițerului de stare civilă; altfel spus, martorii „certifică” faptul existenței materiale aconsimțământului personal exprimat de fiecare dintre viitorii soți. Ei vor semna actul de căsătorie alături de soți și de ofițerul de stare civilă (art. 290 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Căsătoria se încheie în fața ofițerului de stare civilă și în prezența a doi martori, care semnează actul de căsătorie. Martorii atestă faptul că soții și-au exprimat consimțământul la locul celebrării căsătoriei, personal, în fața ofițerului de stare civilă și a martorilor. 
   2. Alin. (2) al normei indică limitativ persoanele care nu pot avea calitatea de martor la încheierea unei căsătorii. Astfel, nu pot fi martori la încheierea căsătoriei următoarele categorii de persoane: a) incapabilii (adică minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani și persoanele puse sub interdicție judecătorească); b) persoanele care din cauza unei deficiențe psihice sau fizice nu sunt apte să ateste faptul că soții și-au exprimat consimțământul personal, la locul unde se celebrează căsătoria, în prezența ofițerului de stare civilă și a martorilor. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Martorii la căsătorie. Alături de nota de solemnitate și de publicitate pe care oadaugă ceremoniei oficierii căsătoriei, prezența martorilor este destinată să prevină eventuale fraude privind identitatea viitorilor soți. Rolul martorilor, așa cum precizează prevederea din art. 288 alin. (1) C. civ.., este acela să ateste faptul că viitorii soți, înfățișați personal și împreună, și-au dat consimțământul în vederea căsătoriei în fața ofițerului de stare civilă; altfel spus, martorii „certifică” faptul existenței materiale aconsimțământului personal exprimat de fiecare dintre viitorii soți. Ei vor semna actul de căsătorie alături de soți și de ofițerul de stare civilă (art. 290 C. civ..). [ Mai mult... ] 

.....
    Poate fi martor orice persoană, inclusiv rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre viitorii soți [art. 288 alin. (3) C. civ..], cu singura pretenție de afi în măsură să perceapă, prin propriile simțuri, faptele pe care este chemată să le ateste. Prin urmare, după cum explicit stabilește dispoziția din 288 alin. (2), nu pot fi martori incapabilii – adică minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, precum și cei puși sub interdicție judecătorească [art. 43 alin. (1) C. civ..] – și nici cei care din cauza unor deficiențe psihice sau fizice nu sunt apți să confirme faptul exprimării consimțământului personal și în mod public de către fiecare dintre viitorii soți. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 278 Comunicarea stării de sănătate
Art 279 Locul încheierii căsătoriei
Art 280 Declarația de căsătorie
Art 281 Conținutul declarației de căsătorie
Art 282 Alegerea numelui de familie
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Art 293 Cazurile de nulitate absolută
Art 294 Lipsa vârstei matrimoniale
Art 295 Căsătoria fictivă
Art 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Art 297 Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art 298 Viciile de consimțământ
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legislație conexă :
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
;
se încarcă...