Art 285 Opoziția la căsătorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formalitățile pentru încheierea căsătoriei - Opoziția la căsătorie -
Art. 285.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

(2) Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 285 noul C. civ. preia dispozițiile art. 14 Codul familiei. privitoare la opoziția la căsătorie, noutatea reținându-se doar sub aspectul formulării (opoziție la căsătorie – așa cum era deja consacrată în doctrina de specialitate, față de opunere la căsătorie, termen folosit de Codul familiei), păstrându-se elementele care configurează această instituție: orice persoană poate face opoziție; existența unui impediment la căsătorie sau neîndeplinirea altor condiții impuse de lege; obligativitatea ca opoziția să fie făcută în scris și să poată fi probată. Menționăm că, deși textul nu prevede expres, chiar și ofițerul de stare civilă se poate sesiza, din oficiu, prin întocmirea unui proces-verbal, atunci când constată personal existența unei cauze de natură aopri încheierea căsătoriei (a se vedea și art. 286 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rațiunea formalităților de publicitate adeclarației de căsătorie este aceea de aaduce la cunoștință publică proiectul de căsătorie și de ainvita pe oricine are știință despre împrejurări de natură să impieteze asupra valabilității căsătoriei să le aducă la cunoștința ofițerului de stare civilă pe calea opoziției la căsătorie (art. 285 C. civ..); dacă opoziția este întemeiată, se va refuza încheierea căsătoriei (art. 286 C. civ..). Legea nu prevede vreo excepție de la cerința publicității declarației de căsătorie, doar durata afișării, în principiu de 10 zile, poate fi redusă pentru motive temeinice apreciate ca atare de către primarul localității unde se va celebra căsătoria. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Definiție. Dispoziția cuprinsă în art. 285 noul C. civ., identică în conținut cu cea înscrisă în art. 14 Codul familiei., așează dreptul de aface opoziție la căsătorie – ca manifestare de voință aunei persoane prin care aceasta aduce la cunoștința ofițerului de stare civilă existența unor împrejurări de fapt sau de drept interesând valabilitatea căsătoriei ce urmează ase încheia – la îndemâna oricărei persoane, chiar dacă nu justifică vreun interes. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   90. Noțiune. Opoziția la căsătorie este actul prin care o persoană aduce la cunoștința ofițerului de stare civilă existența unei împrejurări de fapt sau de drept care nu permite încheierea căsătoriei(78). 
   91. Formularea opoziției. Condiții de formă. Persoanele și ter­menul în care se poate face opoziția. Opoziția trebuie făcută în formă scrisă, în termen de 10 zile de la data afișării declarației de căsătorie, aceasta conținând numele, prenumele, adresa titularului, indicarea împrejurărilor pentru care nu se poate încheia căsătoria, a dovezilor pe care se întemeiază opoziția, semnătura titularului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Opoziția la căsătorie este actul prin care o persoană aduce la cunoștința ofițerului de stare civilă existența unei împrejurări de fapt sau de drept care nu permite încheierea căsătoriei (I.P. Filipescu, Tratat, 1998, p. 31). 
   2. Opoziția trebuie făcută în formă scrisă, în termen de 10 zile de la data afișării decla­rației de căsătorie, aceasta conținând numele, prenumele, adresa titularului, indicarea împrejurărilor pentru care nu se poate încheia căsătoria, a dovezilor pe care se întemeiază opoziția, semnătura titularului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 275 Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Art 276 Alienația și debilitatea mintală
Art 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Art 278 Comunicarea stării de sănătate
Art 279 Locul încheierii căsătoriei
Art 280 Declarația de căsătorie
Art 281 Conținutul declarației de căsătorie
Art 282 Alegerea numelui de familie
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Art 293 Cazurile de nulitate absolută
Art 294 Lipsa vârstei matrimoniale
Art 295 Căsătoria fictivă
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...