Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formalitățile pentru încheierea căsătoriei - Reînnoirea declarației de căsătorie -
Art. 284.
- Legislație conexă (1), Reviste (2), Doctrină (4)

În cazul în care căsătoria nu s-a încheiat în termen de 30 de zile de la data afișării declarației de căsătorie sau dacă viitorii soți doresc să modifice declarația inițială, trebuie să se facă o nouă declarație de căsătorie și să se dispună publicarea acesteia.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În accepțiunea art. 284 noul C. civ., reînnoirea declarației de căsătorie prezintă un caracter sancționator (reprezentând, în fapt, o aplicație inedită a instituției caducității), atunci când căsătoria nu s-a încheiat în termenul de 30 de zile de la data afișării declarației de căsătorie ori dacă viitorii soți doresc să modifice declarația făcută inițial. Desigur, în situația în care reînnoirea va fi necesară, vor fi aplicabile, pentru identitate de rațiune, dispozițiile art. 283 noul C. civ. privind publicitatea declarației de căsătorie. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Etapa pregătitoare aoficierii căsătoriei este punctată de următoarele elemente: comunicarea reciprocă de către viitorii soți astării lor de sănătate (art. 278 C. civ..), depunerea declarației de căsătorie (art. 280-281 C. civ..), publicitatea declarației de căsătorie (art. 283-284 C. civ..), verificările pe care ofițerul de stare civilă este obligat să le efectueze privind condițiile de valabilitate ale proiectului de căsătorie (art. 286 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Caducitatea declarației de căsătorie. Aceasta este una din inovațiile noului Cod civil și poate interveni în două situații: căsătoria nu a fost celebrată în termen de 30 de zile de la data afișării; viitorii soți doresc să modifice declarația inițială (în dreptul francez, termenul cu aceeași semnificație are durata de 6 luni, socotit de la data expirării termenului prohibitiv de 14 zile de la depunerea declarației de căsătorie – art. 65 §3 C. civ.. francez). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Norma reglementează un termen imperativ în care trebuie încheiată căsătoria, sub sancțiunea caducității sale. Este vorba de termenul de 30 de zile calculat de la momentul afișării declarației de căsătorie, moment care are loc, conform art. 283 NCC și art. 41 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011 (M. Of. nr. 151/2011), în ziua depunerii (primirii) declarației de căsătorie. Acest termen este aplicabil atât în situația în care termenul în care căsătoria nu se poate încheia, calculat din momentul depunerii declarației de căsătorie, este cel normal de 10 zile, cât și în situația în care s-a aprobat reducerea acestuia, din moment ce nu se prevede nicio derogare de la termenul imperativ de 30 de zile. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 274 Interzicerea căsătoriei între rude
Art 275 Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Art 276 Alienația și debilitatea mintală
Art 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Art 278 Comunicarea stării de sănătate
Art 279 Locul încheierii căsătoriei
Art 280 Declarația de căsătorie
Art 281 Conținutul declarației de căsătorie
Art 282 Alegerea numelui de familie
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Art 293 Cazurile de nulitate absolută
Art 294 Lipsa vârstei matrimoniale
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legislație conexă :
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
;
se încarcă...