Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formalitățile pentru încheierea căsătoriei - Publicitatea declarației de căsătorie -
Art. 283.
- Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) În aceeași zi cu primirea declarației de căsătorie, ofițerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afișarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria și, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soț își are domiciliul sau reședința. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Extrasul din declarația de căsătorie cuprinde, în mod obligatoriu: data afișării, datele de stare civilă ale viitorilor soți și, după caz, încuviințarea părinților sau a tutorelui, precum și înștiințarea că orice persoană poate face opoziție la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afișării.

(3) Căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afișării, cât și data încheierii căsătoriei. Doctrină (2)

(4) Primarul municipiului, al sectorului municipiului București, al orașului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviințeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3). Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 283 noul C. civ. reunește, în fapt, două condiții de formă, una premergătoare încheierii căsătoriei [publicitatea declarației de căsătorie – alin. (1)-(2)], cealaltă reprezentând o formalitate privind încheierea căsătoriei [data încheierii căsătoriei – alin. (3)-(4)]. 
    Prima condiție reia, de principiu, dispozițiile art. 131 Codul familiei. și pe cele ale art. 29 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Totuși, se reține, în plus, reglementarea obligației ofițerului de stare civilă de apublica extrasul din declarația de căsătorie și pe pagina de internet aprimăriei unde urmează afi încheiată căsătoria, precum și, după caz, la sediul primăriei de domiciliu sau de reședință aceluilalt soț. De asemenea, se prevede expres obligativitatea ca extrasul să cuprindă și mențiuni relative la încuviințarea părinților sau atutorelui, după caz. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Etapa pregătitoare aoficierii căsătoriei este punctată de următoarele elemente: comunicarea reciprocă de către viitorii soți astării lor de sănătate (art. 278 C. civ..), depunerea declarației de căsătorie (art. 280-281 C. civ..), publicitatea declarației de căsătorie (art. 283-284 C. civ..), verificările pe care ofițerul de stare civilă este obligat să le efectueze privind condițiile de valabilitate ale proiectului de căsătorie (art. 286 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Rațiune. Formalitățile de publicitate adeclarației de căsătorie sunt instituite pentru ca, proiectul de căsătorie fiind făcut public, orice persoană care are cunoștință despre împrejurări de natură să impieteze asupra valabilității căsătoriei, să le aducă la cunoștința ofițerului de stare civilă pe calea opoziției la căsătorie (art. 285 noul C. civ.), iar acesta, constatând temeinicia opoziției, să refuze încheierea acesteia (art. 286 noul C. civ.). Legea nu prevede vreo excepție de la cerința publicității declarației de căsătorie, doar durata afișării, în principiu de 10 zile, poate fi redusă pentru motive temeinice apreciate ca atare de către primarul localității unde se va celebra căsătoria. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Etapa pregătitoare a oficierii căsătoriei este punctată de următoarele elemente: comunicarea reciprocă de către viitorii soți a stării lor de sănătate (art. 278 C. civ..), depunerea declarației de căsătorie (art. 280-281 C. civ..), publicitatea declarației de căsătorie (art. 283-284 C. civ..), verificările pe care ofițerul de stare civilă este obligat să le efectueze privind condițiile de valabilitate ale proiectului de căsătorie (art. 286 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Declarația de căsătorie se primește de ofițerul de stare civilă, care are obligația de a o publica, prin afișarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei sau, după caz, al serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor (în localitățile în care există organizat un asemenea serviciu), unde urmează să se încheie căsătoria și pe pagina de internet a acesteia și, după caz, la sediul primăriei sau, după caz, al serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor unde celălalt soț își are domiciliul sau reședința. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 273 Bigamia
Art 274 Interzicerea căsătoriei între rude
Art 275 Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Art 276 Alienația și debilitatea mintală
Art 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Art 278 Comunicarea stării de sănătate
Art 279 Locul încheierii căsătoriei
Art 280 Declarația de căsătorie
Art 281 Conținutul declarației de căsătorie
Art 282 Alegerea numelui de familie
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Art 293 Cazurile de nulitate absolută
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Considerații privind momentul din care deciziile de neconstituționalitate ale Curții Constituționale ar trebui să producă obligații pentru legiuitor
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Legislație conexă :
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
;
se încarcă...