Art 282 Alegerea numelui de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formalitățile pentru încheierea căsătoriei - Alegerea numelui de familie -
Art. 282.
- Reviste (5), Doctrină (7)

Viitorii soți pot conveni să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soț poate să își păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Cu privire la alegerea numelui de familie, de către viitorii soți, art. 282 noul C. civ. preia dispozițiile art. 27 alin. (2) Codul familiei., prevăzând, în plus (teza aII-a), oapatra posibilitate, anume aceea potrivit căreia un soț poate opta pentru păstrarea numelui avut înainte de căsătorie, iar celălalt pentru numele lor reunite. 
    Observăm, totodată, că, spre deosebire de Codul familiei care, prin art. 27 alin. (1), raporta alegerea numelui de familie până, cel mai târziu, la momentul încheierii căsătoriei, noul Cod civil impune viitorilor soți respectarea unui alt moment, anume până la depunerea declarației de căsătorie, în cuprinsul căreia vor indica, astfel cum am menționat la articolul precedent, numele de familie ales. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În ceea ce privește numele de căsătorie, viitorii soți trebuie să opteze pentru una din variantele limitativ prevăzute prin art. 282 C. civ..: fie pentru nume de familie diferite prin păstrarea, de către fiecare dintre soți, anumelui purtat înainte de încheierea acestei căsătorii, fie pentru un nume de familie comun care poate fi al unuia dintre soți sau numele lor reunite, fie pentru ovariantă intermediară, necunoscută în legislația anterioară, anume ca unul dintre soți să-și păstreze numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Data declarației privitoare la numele de familie ales. Spre deosebire de reglementarea anterioară ce permitea amânarea deciziei referitoare la nume până în momentul încheierii căsătoriei art. 27 alin. (1) Codul familiei.], conform prevederilor noului Cod civil viitorii soți sunt ținuți să facă alegerea până la depunerea declarației de căsătorie, în cuprinsul căreia vor face mențiune cu privire la numele de familie pe care îl va purta fiecare în timpul căsătoriei (art. 281 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Părinții au un nume de familie comun dacă la încheierea căsătoriei au declarat, conform art. 282 C. civ.., că vor purta în timpul căsătoriei un nume comun, care poate fi numele unuia dintre ei sau poate fi format din numele lor reunite. În aceste situații copilul dobândește numele de familie prin efectul exclusiv al filiației, independent de orice manifestare de voință apărinților. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   89. Declararea numelui de familie. Soții declară numele de fami­lie pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie, în fața ofițerului de stare civilă, fie odată cu depunerea declarației de căsătorie, fie ulterior, dar până la momentul încheierii căsătoriei [art. 48 alin. (1) din Metodologie]. Dacă înțelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declarației, dar înainte de a se încheia căsătoria, această înțelegere se consemnează într-o declarație scrisă care se anexează la declarația inițială. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 272 Vârsta matrimonială
Art 273 Bigamia
Art 274 Interzicerea căsătoriei între rude
Art 275 Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Art 276 Alienația și debilitatea mintală
Art 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Art 278 Comunicarea stării de sănătate
Art 279 Locul încheierii căsătoriei
Art 280 Declarația de căsătorie
Art 281 Conținutul declarației de căsătorie
Art 282 Alegerea numelui de familie
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Art 292 Dovada căsătoriei
Reviste:
Exercitarea și limitele de exercitare ale drepturilor și obligațiilor nepatrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Opinii privind definiția și caracterele juridice ale dreptului la (un) nume
Condițiile de formă ale încheierii căsătoriei în temeiul Codului civil actual
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...