Art 281 Conținutul declarației de căsătorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formalitățile pentru încheierea căsătoriei - Conținutul declarației de căsătorie -
Art. 281.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

(1) În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum și regimul matrimonial ales. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Odată cu declarația de căsătorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 281 noul C. civ. coroborează dispozițiile deja existente în Codul familiei (art. 27) și în Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă (art. 32-33), cu privire la menționarea expresă, în declarația de căsătorie aviitorilor soți, anumelui de familie pe care aceștia urmează să îl poarte în timpul căsătoriei și ainexistenței vreunui impediment legal la căsătorie, precum și referitor la prezentarea odată cu declarația de căsătorie, adovezilor cerute de lege pentru încheierea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Etapa pregătitoare aoficierii căsătoriei este punctată de următoarele elemente: comunicarea reciprocă de către viitorii soți astării lor de sănătate (art. 278 C. civ..), depunerea declarației de căsătorie (art. 280-281 C. civ..), publicitatea declarației de căsătorie (art. 283-284 C. civ..), verificările pe care ofițerul de stare civilă este obligat să le efectueze privind condițiile de valabilitate ale proiectului de căsătorie (art. 286 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Mențiunile din cuprinsul declarației de căsătorie. Explicit sau implicit, declarația de căsătorie trebuie să cuprindă, alături de datele de identificare afiecăruia dintre viitorii soți și manifestarea voinței lor de ase căsători împreună, mențiunea că nu există nicio piedică legală la căsătorie – bigamia (art. 273 noul C. civ.), rudenia în grad interzis de lege (art. 274 noul C. civ.), tutela (art. 275 noul C. civ.), alienația sau debilitatea mintală (art. 276 noul C. civ.), lipsa diferenței de sex (art. 277 noul C. civ.) sunt împrejurări de natură să se opună căsătoriei – și, de asemenea, că viitorii soți au luat cunoștință, reciproc, de starea sănătății lor (art. 278 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Potrivit art. 281 C. civ.., persoanele care doresc să se căsătorească trebui să depună la primăria unde urmează să încheie căsătoria odeclarație de căsătorie, în care vor menționa și numele de familie pe care-l vor purta în timpul căsătoriei. Sub acest aspect art. 282 C. civ.. le oferă mai multe opțiuni. Astfel, conform dispoziției legale citate, „viitorii soți pot conveni să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soț poate să își păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Declarația cuprinde voința soților de a se căsători, mențiunea că au luat cunoștință de starea de sănătate a fiecăruia, că îndeplinesc condițiile de fond, că nu există impedimente la căsătorie, mențiunea privind numele pe care soții îl vor purta după căsătorie, precum și regimul matrimonial ales. Totodată, în cazul în care viitorii soți au făcut declarațiile de căsătorie la servicii de stare civilă diferite, declarația va cuprinde și indicarea locului unde urmează să se încheie căsătoria. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 271 Consimțământul la căsătorie
Art 272 Vârsta matrimonială
Art 273 Bigamia
Art 274 Interzicerea căsătoriei între rude
Art 275 Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Art 276 Alienația și debilitatea mintală
Art 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Art 278 Comunicarea stării de sănătate
Art 279 Locul încheierii căsătoriei
Art 280 Declarația de căsătorie
Art 281 Conținutul declarației de căsătorie
Art 282 Alegerea numelui de familie
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Art 290 Actul de căsătorie
Art 291 Formalitățile privind regimul matrimonial
Reviste:
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Considerații referitoare la căsătoria putativă în reglementarea Codului civil român
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Este posibilă încheierea unei căsătorii pe teritoriul României de către viitori soți cetățeni străini cu aceeași cetățenie sau de cetățenii străine diferite?
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...