Art 28 Capacitatea civilă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Capacitatea civilă -
Art. 28.
- Jurisprudență, Doctrină (7), Librăria Indaco (1)

(1) Capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor. Doctrină (3)

(2) Orice persoană are capacitate de folosință și, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exercițiu. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 28. În alin. (1) au fost reluate dispozițiile art. 4 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954. 
    În alin. (2) se regăsesc prevederile art. 5 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954 care afost reformulat și extins și la persoanele juridice. 
    În esență, capacitate de folosință au toate persoanele fără excepție, în timp ce capacitatea de exercițiu comportă excepții, în sensul că există anumite persoane, prevăzute expres de lege, care nu au capacitate de exercițiu. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Principiul capacității de aîncheia acte juridice civile se desprinde din prevederile art. 28 și 29 noul C. civ.. Conform art. 28 noul C. civ., capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor, respectiv orice persoană are capacitate de folosință, și cu excepția cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exercițiu. Iar art. 29 stabilește că nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosință sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exercițiu, decât în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege (aceste excepții fiind de strictă interpretare). De asemenea, nimeni nu poate renunța, în tot sau în parte, la capacitatea de folosință sau la capacitatea de exercițiu. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Etapa pregătitoare aoficierii căsătoriei este punctată de următoarele elemente: comunicarea reciprocă de către viitorii soți astării lor de sănătate (art. 278 C. civ..), depunerea declarației de căsătorie (art. 280-281 C. civ..), publicitatea declarației de căsătorie (art. 283-284 C. civ..), verificările pe care ofițerul de stare civilă este obligat să le efectueze privind condițiile de valabilitate ale proiectului de căsătorie (art. 286 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Capacitatea civilă și personalitatea juridică 
    1. Noțiunea de „personalitate juridică”. Personalitatea juridică este aptitudinea generală și abstractă de a fi titular de drepturi și obligații. 
    Legea este cea care conferă personalitate juridică tuturor ființelor umane, adică le conferă calitatea de subiecte de drept (pentru dezvoltări, a se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Observații privind persoana fizică și personalitatea juridică, în PR nr. 4/2005, p. 180-189). Fiind titulară de drepturi și obligații civile, persoana fizică poate acționa intrând astfel în raporturi juridice, al căror subiect este. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
   35. Reglementare. Încheierea contractului de donație este guvernată, din perspectiva capacității părților contractante, de regula generală a capacității persoanei de a încheia acte juridice civile, devenind astfel subiect de drept civil (art. 28 NCC). În acest sens, potrivit dispozițiilor art. 987 alin. (1) NCC, orice persoană poate face și primi liberalități, cu respectarea regulilor privind capacitatea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art 19 Condițiile de publicitate
Art 20 Efectele publicității
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Art 28 Capacitatea civilă
Art 29 Limitele capacității civile
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765)
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...