Art 279 Locul încheierii căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formalitățile pentru încheierea căsătoriei - Locul încheierii căsătoriei -
Art. 279.
- Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Căsătoria se celebrează de către ofițerul de stare civilă, la sediul primăriei. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Prin excepție, căsătoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de către un ofițer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu obligativitatea înștiințării primăriei de domiciliu sau de reședință a viitorilor soți, în vederea publicării. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prima dintre condițiile de formă, la momentul încheierii căsătoriei, privitoare la locul unde aceasta se încheie, este preluată din art. 11 Codul familiei. și, într-o formulare nouă, se păstrează regula potrivit căreia căsătoria este oficiată la sediul primăriei în acărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința oricare dintre viitorii soți (subl.ns.). 
    Sub aspectul competenței materiale, persoana care încheie căsătoria este ofițerul de stare civilă, iar, referitor la competența personală, se reține excepția de la alin. (2) al art. 279 noul C. civ., prin care se prevede posibilitatea ca un ofițer de stare civilă de la oaltă primărie să oficieze căsătoria, condiționată de aprobarea primarului și de obligația înștiințării primăriei de domiciliu sau de reședință, în vederea îndeplinirii formalităților de publicitate (a se vedea art. 283 și urm. noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Locul depunerii declarației de căsătorie. Declarația se depune la serviciul public comunitar local de evidență apersoanelor (în unitățile administrativ-teritoriale în care aceste servicii sunt constituite) sau, după caz, la primăria, misiunea diplomatică ori oficiul consular unde urmează ase oficia căsătoria art. 280 alin. (1) C. civ.. coroborat cu art. 25 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, republicată], adică, ținând seama și de art. 279 C. civ.., fie la serviciul/primăria de domiciliu sau de reședință aviitorilor soți (aceasta fiind regula), fie la un alt serviciu/primărie (excepția). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Competența oficierii căsătoriei. Competența materială aoficierii căsătoriei aparține ofițerului de stare civilă, în principiu de la domiciliul sau reședința viitorilor soți, iar oficierea căsătoriei are loc, de regulă, la sediul primăriei, la sediul serviciului public comunitar local de evidență apersoanelor (în unitățile administrativ-teritoriale în care aceste servicii sunt constituite) sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul respectivei unități administrativ-teritoriale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (M.Of. nr. 339 din 18 mai 2012)]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    în materia încheierii căsătoriei, de regulă competența îi aparține ofițerului de stare civilă de la primăria în acărei rază domiciliază sau își au reședința viitorii soți (art. 279 C. civ..); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ca regulă generală, căsătoria se încheie în localitatea unde viitorii soți își au domiciliul sau reședința. Ea se încheie de ofițerul de stare civilă la sediul serviciului de stare civilă, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, cele în care unul dintre soți este împiedicat să se deplaseze la sediul serviciului de stare civilă din cauza infirmității, a bolii grave, a sarcinii înaintate sau a morții iminente (I.P. Filipescu, Tratat, 1998, p. 33). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 269 Răspunderea pentru ruperea logodnei
Art 270 Termenul de prescripție
Art 271 Consimțământul la căsătorie
Art 272 Vârsta matrimonială
Art 273 Bigamia
Art 274 Interzicerea căsătoriei între rude
Art 275 Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Art 276 Alienația și debilitatea mintală
Art 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Art 278 Comunicarea stării de sănătate
Art 279 Locul încheierii căsătoriei
Art 280 Declarația de căsătorie
Art 281 Conținutul declarației de căsătorie
Art 282 Alegerea numelui de familie
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Art 289 Momentul încheierii căsătoriei
Reviste:
Particularități privind partajul bunurilor comune ale soților în caz de divorț
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Este posibilă încheierea unei căsătorii pe teritoriul României de către viitori soți cetățeni străini cu aceeași cetățenie sau de cetățenii străine diferite?
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Legislație conexă :
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
;
se încarcă...