Art 278 Comunicarea stării de sănătate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Formalitățile pentru încheierea căsătoriei - Comunicarea stării de sănătate -
Art. 278.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soți nu declară că și-au comunicat reciproc starea sănătății lor. Dispozițiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Condiția comunicării stării de sănătate aviitorilor soți (preluată identic din conținutul art. 10 Codul familiei.) este încadrată în sfera condițiilor de formă pentru încheierea căsătoriei și ar trebui privită, în fapt, drept oformalitate premergătoare încheierii acesteia. În reglementarea din Codul familiei nu se reținea delimitarea expresă, în secțiuni diferite, acondițiilor de fond de cele de formă, aceste condiții fiind analizate împreună în art. 3-18 din Capitolul I. Încheierea căsătoriei (Titlul I). Rămân aplicabile prevederile legale care opresc căsătoria celor care suferă de anumite boli. Pe cale de consecință, ascunderea stării de sănătate de către unul dintre viitorii soți poate constitui un motiv de nulitate relativă acăsătoriei [vicierea consimțământului prin dol – ase vedea și art. 298 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Dată fiind relevanța socială ainstituției căsătoriei – dincolo de semnificația sa privată, pentru fiecare persoană în parte – actul juridic al căsătoriei este unul solemn, încheiat în fața ofițerului de stare civilă, cu respectarea unui „protocol” specific, reglementat prin art. 278-289 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Rațiune. Legiuitorul impune viitorilor soți să-și comunice reciproc starea lor de sănătate urmărind asigurarea caracterului liber al consimțământului la căsătorie. Obligația este personală și are menirea de a „califica” manifestarea de voință în vederea căsătoriei, astfel încât consimțământul exprimat să fie în cunoștință de cauză în ce privește conținutul particular al îndatoririi de sprijin moral și material, precum și riscurile la care pot fi expuși, soții sau descendenții lor, din cauza eventualelor maladii de care suferă unul sau altul dintre ei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Dată fiind relevanța socială a instituției căsătoriei – dincolo de semnificația sa privată, pentru fiecare persoană în parte – actul juridic al căsătoriei este unul solemn, încheiat în fața ofițerului de stare civilă, cu respectarea unui „protocol” specific, reglementat prin art. 278-289 C. civ.. 
    Propriu-zis, procedura de încheiere a căsătoriei are loc în două etape: prima, preparatorie, în cursul căreia sunt îndeplinite o serie de formalități prin care se urmărește verificare condițiilor de fond ale proiectatei căsătorii, astfel încât riscul desființării căsătoriei încheiate pentru vicii de fond să fie menținut în limite rezonabile; cea de-a doua, stabilește ritualul celebrării căsătoriei, ca moment de referință al încheierii căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   80. Comunicarea stării de sănătate. Condiții. Obligația viitorilor soți de a-și comunica reciproc starea de sănătate constituie o condiție de formă a încheierii căsătoriei. Scopul acestei cerințe este dublu: în pri­mul rând, de ordin medical - legea oprește căsătoria celor care su­feră de anumite boli (persoana care se află pe teritoriul român are obligația să se supună măsurilor de prevenire și combatere a bolilor transmisibile, dispuse de unitățile sanitare, iar conform art. 276 NCC, alienatul și debilul mintal nu se poate căsători) și în al doilea rând, fiecare dintre viitorii soți trebuie să cunoască starea sănătății celuilalt pentru a putea aprecia liber dacă dorește sau nu încheierea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 268 Restituirea darurilor
Art 269 Răspunderea pentru ruperea logodnei
Art 270 Termenul de prescripție
Art 271 Consimțământul la căsătorie
Art 272 Vârsta matrimonială
Art 273 Bigamia
Art 274 Interzicerea căsătoriei între rude
Art 275 Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Art 276 Alienația și debilitatea mintală
Art 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Art 278 Comunicarea stării de sănătate
Art 279 Locul încheierii căsătoriei
Art 280 Declarația de căsătorie
Art 281 Conținutul declarației de căsătorie
Art 282 Alegerea numelui de familie
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Art 286 Refuzul celebrării căsătoriei
Art 287 Celebrarea căsătoriei
Art 288 Martorii la căsătorie
Reviste:
Scurte considerații privind legea aplicabilă divorțului în dreptul internațional privat român. Analiza Regulamentului (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria/Aperçu historique, dans l'espace du droit prive europeen, sur le rôle des fiançailles et des formalites prenuptiales dans l'economie des reglementations sur le mariage/Historical overview, in the background of the private european law, over the role of the engagement and of the prenuptial papers in the light of the regulations regarding marriage
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Retragerea demisiei de către angajat. Continuarea activității după expirarea termenului de preaviz // Withdrawal of resignation by the employee. Continuation of activity after expiration of the notice period
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Dreptul familiei
;
se încarcă...