Art 275 Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei - Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră -
Art. 275.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

Căsătoria este oprită între tutore și persoana minoră care se află sub tutela sa. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 275 
    Impedimentul prevăzut de art. 275 noul C. civ., ca și corespondentul său din art. 8 Codul familiei., este fundamentat și el pe considerente morale, urmărind protejarea intereselor celui aflat sub tutelă. Deși noua reglementare nu precizează, reținem că acest impediment operează numai pe timpul cât durează starea de tutelă, fiind sub acest aspect, un impediment temporar. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    - starea de tutelă, pe timpul tutelei fiind oprită căsătoria, la fel și logodna, între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa (art. 275 C. civ..); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Rațiune. Impedimentul la căsătorie fondat pe starea de tutelă este explicabil din punct de vedere moral prin aceea că tutela minorului este una din formele alternative de înfăptuire aocrotirii părintești [art. 106 alin. (1) C. civ..], ca atare tutorele (sau, după caz, soții tutori), desemnat de părinte (art. 114 noul C. civ.) sau numit de instanța de tutelă (art. 118 noul C. civ.) se substituie menirii protective apărinților, inclusiv în ceea ce privește dreptul de aîncuviința căsătoria minorului [art. 272 alin. (2) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    2.1. Bigamia 
    Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită, stabilește art. 273 C. civ.. Legea penală incriminează bigamia și pedepsește atât fapta persoanei căsătorite de a încheia o nouă căsătorie, cât și fapta persoanei de a se căsători cu o persoană pe care o știe căsătorită art. 376 C. pen..). Cu alte cuvinte, existența unei căsătorii în ființă împiedică încheierea unei noi căsătorii103. Principiul monogamiei, emblematic civilizațiilor europene de inspirație creștină, nu admite contemporaneitatea a două sau mai multe căsătorii ale aceleiași persoane. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   72. Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră. Sanc­țiune. În timpul tutelei, căsătoria este oprită între tutore și persoana minoră care se află sub tutela sa (art. 275 NCC). Considerentele sunt, de această dată, preponderent morale. Tutorele nu este întotdeauna o rudă a minorului, ci poate fi un afin, un prieten al familiei minorului, o persoană de încredere desemnată de părinte. 
    Existența tutelei constituie cauză de nulitate relativă a căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 265 Instanța competentă
Art 266 Încheierea logodnei
Art 267 Ruperea logodnei
Art 268 Restituirea darurilor
Art 269 Răspunderea pentru ruperea logodnei
Art 270 Termenul de prescripție
Art 271 Consimțământul la căsătorie
Art 272 Vârsta matrimonială
Art 273 Bigamia
Art 274 Interzicerea căsătoriei între rude
Art 275 Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Art 276 Alienația și debilitatea mintală
Art 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Art 278 Comunicarea stării de sănătate
Art 279 Locul încheierii căsătoriei
Art 280 Declarația de căsătorie
Art 281 Conținutul declarației de căsătorie
Art 282 Alegerea numelui de familie
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Art 284 Reînnoirea declarației de căsătorie
Art 285 Opoziția la căsătorie
Reviste:
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...