Art 273 Bigamia | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei - Bigamia -
Art. 273.
- Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (6), Modele (2), Comentarii expert (1)

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Principiul monogamiei - Marian Orzață
Codul civil consacră principliul monogamiei, conform căriua nu se admite contemporaneitatea a două sau mai multe căsătorii. Se pot căsători astfel doar persoanele necăsătorite, divorțate (după rămânerea definitivă a hotîrârii de divorț) sau văduve. Este interzisă astfel bigamia și implicit poligamia cu cele două forme ale sale: poliginia (căsătoria unui bărbat cu mai multe femei) și poliandria (căsătoria unei femei cu mai mulți bărbați).
Din punct de vedere civil, conform art. 293 Cod civil, căsătoria încheiată de către o persoană deja căsătorită este lovită de nulitate absolută, principiul monogamiei fiind de ordine publică.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 273 
    Articolul 273 noul C. civ., într-o formulare nouă, preia dispozițiile art. 5 Codul familiei. referitoare la prima condiție de fond negativă la încheierea căsătoriei, anume bigamia, încălcarea acestei condiții fiind sancționată cu nulitatea absolută, în temeiul art. 293 alin. (1) noul C. civ. (dându-se expresie principiului monogamiei căsătoriei). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În raporturile cu autoritățile publice însă, dreptul în discuție își dezvăluie alte valențe. El nu poate fi refuzat cu titlu de sancțiune niciunei persoane, indiferent de circumstanțe – de pildă, persoanei aflate în executarea unei pedepse privative de libertate21 – așa cum se întâmplă, de exemplu, cu exercițiul drepturilor părintești, care pot fi retrase cu titlu sancțiune (art. 508 C. civ..). Însă, dreptul la căsătorie, ca de altfel și dreptul la întemeierea unei familii, neavând caracter absolut22, legea stabilește limitele exercițiului lui fixând condiții de fond și de formă pentru încheierea valabilă acăsătoriei: din rațiuni superioare, căsătoria unor persoane sau căsătoria între anumite categorii de persoane poate fi prohibită – este cazul alienatului sau debilului mintal (art. 276 C. civ..), al persoanei care este căsătorită (art. 273 C. civ..), al căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum și între rudele în linie colaterală până la al patrulea grad, inclusiv (art. 274 C. civ..). 
    21 C. Bîrsan, op. cit., p. 919-921, nr. 33-37. 
    22 Idem, p. 914, nr. 28.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Principiul monogamiei. Existența unei căsătorii în ființă împiedică încheierea unei noi căsătorii. Principiul monogamiei, promovat în legislația noastră, nu admite existența simultană adouă sau mai multe căsătorii ale aceleiași persoane. Nesocotirea impedimentului este sancționată cu nulitatea absolută acăsătoriei subsecvente [art. 293 alin. (1) noul C. civ.]. 
    2. Impedimentul la căsătorie. Acesta privește persoana care la data încheierii căsătoriei are calitatea de soț rezultând dintr-o căsătorie anterioară, aflată în ființă. De îndată ce starea de persoană căsătorită atașată căsătoriei anterioare se stinge, impedimentul se stinge și el. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    În deplin acord cu tradițiile culturale ale societății noastre, legislația familiei nu permite căsătoria decât între persoane care, la data încheierii căsătoriei, nu au statutul de persoane căsătorite. Altfel spus, fiecare dintre viitorii soți trebuie să fie, după caz, celibatar, văduv sau divorțat. Este ceea ce se numește monogamie serială51, fiindcă ceea ce se interzice nu sunt căsătoriile succesive, ci angajamentul concomitent al unei persoane în mai multe căsătorii. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   62. Principiul monogamiei. Sancțiune. Noul Cod civil consacră prin­cipiul monogamiei, potrivit căruia se poate căsători numai persoana care nu este căsătorită, este divorțată sau văduvă, fiind interzisă poli­gamia (căsătoria unui bărbat cu mai multe femei) sau poliandria (căsă­toria unei femei cu mai mulți bărbați). 
    Monogamia este o consecință firească a dragostei, ca fundament al căsătoriei, sentiment care, având un caracter exclusivist, duce la con­cluzia că o căsătorie întemeiată pe dragoste nu poate fi decât mono­gamă(64). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 263 Principiul interesului superior al copilului
Art 264 Ascultarea copilului
Art 265 Instanța competentă
Art 266 Încheierea logodnei
Art 267 Ruperea logodnei
Art 268 Restituirea darurilor
Art 269 Răspunderea pentru ruperea logodnei
Art 270 Termenul de prescripție
Art 271 Consimțământul la căsătorie
Art 272 Vârsta matrimonială
Art 273 Bigamia
Art 274 Interzicerea căsătoriei între rude
Art 275 Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Art 276 Alienația și debilitatea mintală
Art 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Art 278 Comunicarea stării de sănătate
Art 279 Locul încheierii căsătoriei
Art 280 Declarația de căsătorie
Art 281 Conținutul declarației de căsătorie
Art 282 Alegerea numelui de familie
Art 283 Publicitatea declarației de căsătorie
Reviste:
Considerații despre ordinea publică de drept internațional privat român în materie contractuală
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă
Bigamia, caz de nulitate absolută a căsătoriei
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în statornicirea Codului civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model 2 - căsătorie anterioară nedesfăcută)
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
Legislație conexă :
Codul Penal din 2009
;
se încarcă...