Art 27 Cetățenii străini și apatrizii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Cetățenii străini și apatrizii -
Art. 27.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Cetățenii străini și apatrizii sunt asimilați, în condițiile legii, cu cetățenii români, în ceea ce privește drepturile și libertățile lor civile. Doctrină (1)

(2) Asimilarea se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice străine.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 27 
    Reglementarea reflectă prevederile art.18 alin. (1) și ale art. 21 din Constituție, trimițându-se la legea specială, în ceea ce privește determinarea situațiilor de excepție în care cetățenilor străini și apatrizilor li se aplică un regim juridic diferit (de exemplu cele privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    125.Cetățenii străini și apatrizii, precum și persoanele juridice străine pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România în condițiile prevăzute de legea specială. Art. 27 noul C. civ. îi asimilează cu cetățenii români pe cetățenii străini și pe apatrizi în ceea ce privește drepturile și libertățile lor civile, asimilare care se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice străine. Asimilarea nu este însă totală, dispozițiile citate adăugând că aceasta se realizează „în condițiile legii”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Asimilarea regimului juridic al cetățenilor străini, apatrizilor și persoanelor juridice străine cu regimul naționalilor. Prevederile art. 27 noul C. civ. fac aplicarea în domeniul dreptului civil aprevederilor art. 18 alin. (1) din Constituție, conform cărora „Cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală apersoanelor și aaverilor, garantată de Constituție și de alte legi”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cetățenii străini, adică aceia care nu au cetățenia română, și apatrizii, adică aceia care nu au nicio cetățenie, au aceleași drepturi și libertăți civile ca și cetățenii români, persoane fizice. Aceleași prevederi se aplică și persoanelor juridice străine. 
   2. Cu toate că cetățenii străini și apatrizii sunt asimilați cu cetățenii români în ceea ce privește drepturile lor civile, aceasta se face totuși în condițiile legii. De pildă, proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, dar în privința cetățenilor străini și apatrizilor textul Constituției stabilește că aceștia pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală (E. Lupan, I. Sabău-Pop, op. cit., vol. II, p. 21). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    b) persoanele fizice care sunt de cetățenie străină, subcategorie care cuprinde și persoanele fizice fără cetățenie, numite apatrizi, și pe cele cu dublă cetățenie, din care nici una nu este română Art. 27 alin. (1) noul C. civ. îi asimilează, în condițiile legii, pe cetățenii străini și apatrizi, cu cetățenii români, în ceea ce privește drepturile lor civile.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 17 Eroarea comună și invincibilă
Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art 19 Condițiile de publicitate
Art 20 Efectele publicității
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Art 28 Capacitatea civilă
Art 29 Limitele capacității civile
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Reviste:
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
Imigrația și integrarea imigranților
Aplicarea dreptului Uniunii Europene potrivit prevederilor Constituției României și ale altor norme de drept intern
Regimul juridic actual al circulației terenurilor proprietate privată
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...