Art 268 Restituirea darurilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Logodna - Restituirea darurilor -
Art. 268.
- Reviste (5), Doctrină (5), Comentarii expert (1)

(1) În cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepția darurilor obișnuite. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putință, în măsura îmbogățirii. Reviste (3), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Obligația de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici. Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre obligația de restituire - Marian Orzață
Pentru a fi supuse restituirii în baza acestui articol, darurile trebuie să fi fost primite în considerearea logodnei (incluzând aici atât darurile făcute în timpul celebrării logodnei cât și pe cele făcute anteriror încheierii logondei dar ca felicitare pentru hotărârea de a o încheia) respectiv ulterior, în vederea încheierii căsătoriei.
Nu sunt supuse restituirii darurile primite în timpul logodnei dar cu alte ocazii cu ar fi zilele de naștere, Crăciun, onomastică, etc.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Sunt exceptate de la restituire, în cazul ruperii logodnei, darurile obișnuite, care apreciem că este necesar să fie raportate la contextul sau situația în care au fost oferite și, în corelație cu art. 144 alin. (1) și art. 146 alin. (3) noul C. civ., la starea materială acelor în cauză. Darurile primite cu ocazia încheierii logodnei sau cele în vederea căsătoriei, făcute pe durata logodnei (atât cele primite de oricare dintre logodnici de la alte persoane ori de acelea pe care aceștia și le fac între ei, de vreme ce textul nu distinge) se restituie, ca regulă, în natură ori, dacă această condiție nu mai poate fi îndeplinită, pe măsura îmbogățirii. Nu vor fi incidente dispozițiile art. 268 noul C. civ. atunci când logodna încetează în urma morții unuia dintre logodnici. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Pe de altă parte, promisiunea căsătoriei nu împiedică renunțarea, inclusiv unilaterală la proiectul de căsătorie; despărțirea logodnicilor, adică ruperea logodnei în exprimarea legală (art. 267-269 C. civ..) are totuși urmări juridice, de natură patrimonială, anume restituirea darurilor de logodnă (art. 268 C. civ..) iar dacă ruperea logodnei este abuzivă sau culpabilă, poate atrage obligația în desdăunări pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate (art. 269 C. civ..), însă acestea nu sunt efecte propriu-zise ale logodnei, ci mai curând pseudo-efecte, ele nefiind generate prin încheierea logodnei decât indirect, neputând fi denunțat ceva ce nu s-a încheiat. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Premisa obligației de restituire a darurilor de logodnă. Eșecul proiectului marital are drept consecință obligația de restituire a darurilor primite de logodnici în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei (dispozițiile art. 268 noul C. civ. au corespondent în prevederile art. 91 din Codul civil elvețian și art. 80 din Codul civil italian). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Obligația de restituire intervine doar atunci când logodna a fost ruptă. Prin urmare, ori de câte ori nu poate fi vorba de o ruptură a logodnei (ca, de exemplu, în cazul decesului unuia dintre logodnici sau al încheierii căsătoriei dintre logodnici), obligația de restituire nu poate subzista. 
    Nu au relevanță motivele pentru care logodna a fost ruptă. Ruptura poate fi urmarea conduitei unuia dintre logodnici ori urmarea voinței comune a logodnicilor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ruperea logodnei, care are ca finalitate neîncheierea în viitor a căsătoriei, are ca efect restituirea darurilor primite de logodnici cu ocazia celebrării logodnei sau pe parcursul logodnei, dar în vederea căsătoriei. Nu sunt supuse restituirii darurile obișnuite. 
   2. Restituirea are loc în natură, ca regulă generală și numai dacă aceasta nu mai este posibilă (spre exemplu, bunul nu mai există, fiind distrus, pierdut, înstrăinat, degradat etc.), restituirea se realizează pe măsura îmbogățirii. Ca atare, în această din urmă ipoteză, se va restitui beneficiul obținut din acel bun. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 258 Familia
Art 259 Căsătoria
Art 260 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 261 Îndatorirea părinților
Art 262 Relațiile dintre părinți și copii
Art 263 Principiul interesului superior al copilului
Art 264 Ascultarea copilului
Art 265 Instanța competentă
Art 266 Încheierea logodnei
Art 267 Ruperea logodnei
Art 268 Restituirea darurilor
Art 269 Răspunderea pentru ruperea logodnei
Art 270 Termenul de prescripție
Art 271 Consimțământul la căsătorie
Art 272 Vârsta matrimonială
Art 273 Bigamia
Art 274 Interzicerea căsătoriei între rude
Art 275 Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Art 276 Alienația și debilitatea mintală
Art 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Art 278 Comunicarea stării de sănătate
Reviste:
5. Ce lege aplicăm efectelor promisiunii de căsătorie și consecințelor încălcării lor conform dispozițiilor art. 2585 alin. (2) C. civ.?
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Considerații privind încheierea logodnei în Codul civil român
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul civil român
Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Constatare vechime neîntreruptă în muncă
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Modele:
Acțiune pentru restituirea darurilor primite în cazul ruperii logodnei
;
se încarcă...