Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Recunoașterea drepturilor și libertăților civile -
Art. 26.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

Drepturile și libertățile civile ale persoanelor fizice, precum și drepturile și libertățile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 26 
    Pentru a demonstra importanța drepturilor și a libertăților civile în cadrul funcționării statului de drept, noul Cod civil menționează expres că legea oferă siguranța păstrării acestora și a apărării lor, indiferent dacă sunt ale persoanele fizice sau ale persoanelor juridice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Articolul 26 noul C. civ. precizează: „Drepturile și libertățile civile ale persoanelor fizice, precum și drepturile și libertățile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege”. Acest principiu reprezintă oidee fundamentală, deosebit de importantă, areglementărilor din dreptul civil. Sistemul de drept civil garantează și apără toate drepturile civile subiective printr-o gamă largă de mijloace juridice, aflată la îndemâna subiectelor de drept civil, începând cu garanțiile constituționale și terminând cu mijloace juridice specifice reglementate de normele dreptului civil. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Preliminarii 
    1. Ocrotirea și garantarea drepturilor și a libertăților civile. Art. 26 noul C. civ. conține o reglementare de principiu consacrată ocrotirii și garantării drepturilor și libertăților civile ale subiectelor de drept. Conform acestei prevederi, garantarea și ocrotirea drepturilor și a libertăților civile se face prin lege. 
    Dacă în privința drepturilor civile o asemenea prevedere poate părea redundantă (orice drept subiectiv se bucură de protecție legală), ea are o deosebită importanță în cazul libertăților civile, care, așa cum vom vedea, sunt mult mai imprecise în conținut și care, în general, nu fac obiectul unor reglementări exprese. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Drepturile subiective civile (patrimoniale sau nepatrimoniale) ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege. La acestea, art. 26 NCC adaugă și libertățile civile, care nu sunt altceva decât libertățile fundamentale ale omului cu conținut civil, adică drepturile personale nepatrimoniale, legiuitorul repetându-se. Aceasta reiese din Constituție [art. 1 alin. (3), art. 18, art. 21, art. 25, art. 26-30, art. 44, art. 46 ș.a.], din art. 26 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice ale omului, potrivit căruia "Toate persoanele sunt egale în fața legii și au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii. În această privință, legea trebuie să interzică orice discriminare și să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală și eficace contra oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine națională sau socială, avere, naștere sau întemeiată pe orice altă împrejurare", precum și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, București, 2010, p. 7). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 16 Vinovăția
Art 17 Eroarea comună și invincibilă
Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art 19 Condițiile de publicitate
Art 20 Efectele publicității
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Art 28 Capacitatea civilă
Art 29 Limitele capacității civile
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Reviste:
Abuzul de drept - Sancțiune sau remediu?
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Arhitectura procesului civil din perspectiva doctrinei civile, a Codului civil și a Codului de procedură civilă
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
Drepturile personalității în reglementarea noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...