Art 256 Decesul titularului dreptului nepatrimonial | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Apărarea drepturilor nepatrimoniale - Decesul titularului dreptului nepatrimonial -
Art. 256.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5)

(1) Acțiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial încălcat poate fi continuată sau pornită, după moartea persoanei vătămate, de către soțul supraviețuitor, de oricare dintre rudele în linie dreaptă ale persoanei decedate, precum și de oricare dintre rudele sale colaterale până la gradul al patrulea inclusiv. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Acțiunea pentru restabilirea integrității memoriei unei persoane decedate poate fi pornită de cei prevăzuți la alin. (1). Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Actualmente, prejudiciile morale nu se bucură de oreglementare unitară, ele fiind disparate în diverse acte normative. Totuși, așa cum vom observa, Noul Cod civil rezervă dispozițiile art. 1391 care conturează, în principiu, regimul juridic al acestor prejudicii, cu referire expresă la răspunderea juridică civilă delictuală, cât și dispozițiile art. 253 - 256 care reglementează modalitățile de apărare adrepturilor nepatrimoniale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Deși drepturile nepatrimoniale nu sunt transmisibile, acțiunea pentru apărarea acestora poate fi continuată sau pornită, după caz, de anumite persoane desemnate de lege, date fiind relațiile decurgând din căsătorie sau cele de rudenie cu persoana decedată ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate și care nu sunt neapărat succesorii acestuia. Acest drept nu decurge din moștenirea patrimoniului defunctului, ci din lege. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Respectul datorat persoanei decedate. Textul reprezintă oaplicație aart. 79 noul C. civ., potrivit căruia memoria persoanei decedate este protejată în aceleași condiții ca și imaginea și reputația persoanei aflate în viață. Prin urmare, soțul supraviețuitor, oricare dintre rudele în linie dreaptă ale persoanei decedate, precum și oricare dintre rudele sale colaterale până la gradul al patrulea inclusiv pot continua sau porni acțiunea pentru restabilirea unui drept nepatrimonial cu privire la opersoană decedată ori, după caz, pentru restabilirea integrității memoriei persoanei decedate.

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Prin intrarea în vigoare anoului Cod civil afost creat un sistem mai bine închegat de protecție adrepturilor personalității. Avem în vedere, pe de oparte, reglementările conținute de noul Cod și de legislația conexă, care sunt special consacrate protecției drepturilor personalității și pe de altă parte, dispozițiile generale, conținute de art. 252-256 C. civ.., care fac parte din Titlul Val Cărții I, intitulat „Apărarea drepturilor nepatrimoniale”. Prevederile acestui titlu au fost inspirate din Codul civil elvețian. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Chiar dacă drepturile personale nepatrimoniale sunt netransmisibile, acțiunea în apărarea drepturilor defunctului poate fi exercitată de către o categorie foarte largă de persoane (soțul supraviețuitor, rudele în linie dreaptă și rudele colaterale până la gradul patru). Textul nu face referire la calitatea de moștenitori a acestora, ceea ce permite exer­citarea acțiunii pentru restabilirea dreptului nepatrimonial și de către una dintre persoanele indicate la alin. (1), chiar dacă aceasta ar fi renunțat la moștenire sau ar fi înlăturată de un succesibil cu grad mai apropiat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 246 Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art 247 Opoziții
Art 248 Lichidarea
Art 249 Destinația bunurilor rămase după lichidare
Art 250 Desființarea unor persoane juridice
Art 251 Data încetării personalității juridice
Art 252 Ocrotirea personalității umane
Art 253 Mijloace de apărare
Art 254 Apărarea dreptului la nume
Art 255 Măsuri provizorii
Art 256 Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art 257 Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Art 258 Familia
Art 259 Căsătoria
Art 260 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 261 Îndatorirea părinților
Art 262 Relațiile dintre părinți și copii
Art 263 Principiul interesului superior al copilului
Art 264 Ascultarea copilului
Art 265 Instanța competentă
Art 266 Încheierea logodnei
Reviste:
Protecția drepturilor nepatrimoniale cu privire specială asupra drepturilor personalității în concepția C. civ.*
Dreptul la repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită extracontractuală
Dreptul la repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită extracontractuală
Acțiunile civile în apărarea drepturilor personalității și măsurile provizorii în reglementarea NCC
Identificarea persoanei fizice - aspecte de drept internațional privat
Considerații juridice asupra secretului profesional medical, între obligația de păstrare și obligația de divulgare a lui
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Prejudiciul moral al persoanei juridice [Moral damage of the legal person]
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...