Art 252 Ocrotirea personalității umane | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Apărarea drepturilor nepatrimoniale - Ocrotirea personalității umane -
Art. 252.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (7)

Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Desigur, putem vorbi de reparație în natură, atipică și parțială și în cazul prejudiciilor nepatrimoniale, morale, care vizează personalitatea umană, aspecte reglementate expres de Noul Cod civil în dispozițiile art. 252 - 257, respectiv în Titlul V, Cartea I, „Despre persoane”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Recunoașterea drepturilor care aparțin personalității umane, adreptului de afi protejate implică și oferirea unor mijloace pentru afi apărate. Aceasta se putea realiza și până în prezent potrivit dreptului comun, reglementările privind răspunderea civilă delictuală, coroborate cu prevederile art. 54 și urm. din Decretul nr. 31/1954. 
    Pentru a se asigura o mai eficientă apărare a acestora s-au reglementat dispoziții speciale în această materie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Drepturile nepatrimoniale sunt acele drepturi subiective civile care nu au un conținut economic, nu sunt evaluabile în bani. Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică A se vedea Titlul V. „Apărarea drepturilor patrimoniale” din Cartea I anoului Cod civil, art. 252-257.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Considerații preliminare. Reglementările anterioare noului Cod civil în materia apărării drepturilor personale nepatrimoniale se regăseau, în principal, în art. 54-56 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, abrogat prin art. 230 lit. n) LPA. 
    Aceste norme trebuie privite însă în legătură cu alte dispoziții ale noului Cod civil care privesc fie respectul ființei umane și adrepturilor ei inerente (art. 58-81 noul C. civ.), fie cadrul general al răspunderii civile delictuale (art. 1349 noul C. civ.) ori, după caz, executarea silită în natură sau prin echivalent aobligațiilor (art. 1527-1548 noul C. civ.). Dispozițiile menționate, stabilind cadrul general al protecției drepturilor persoanei, precum și al răspunderii civile delictuale, respectiv al executării silite aobligațiilor, trebuie privite împreună cu normele de protecție specială adrepturilor nepatrimoniale cuprinse la art. 252-257 noul C. civ. (Prelegere – prof. univ. dr. Lucian Mihai). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Prin intrarea în vigoare anoului Cod civil afost creat un sistem mai bine închegat de protecție adrepturilor personalității. Avem în vedere, pe de oparte, reglementările conținute de noul Cod și de legislația conexă, care sunt special consacrate protecției drepturilor personalității și pe de altă parte, dispozițiile generale, conținute de art. 252-256 C. civ.., care fac parte din Titlul Val Cărții I, intitulat „Apărarea drepturilor nepatrimoniale”. Prevederile acestui titlu au fost inspirate din Codul civil elvețian. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 242 Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Art 243 Opoziții
Art 244 Modurile de încetare
Art 245 Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Art 246 Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art 247 Opoziții
Art 248 Lichidarea
Art 249 Destinația bunurilor rămase după lichidare
Art 250 Desființarea unor persoane juridice
Art 251 Data încetării personalității juridice
Art 252 Ocrotirea personalității umane
Art 253 Mijloace de apărare
Art 254 Apărarea dreptului la nume
Art 255 Măsuri provizorii
Art 256 Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art 257 Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Art 258 Familia
Art 259 Căsătoria
Art 260 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 261 Îndatorirea părinților
Art 262 Relațiile dintre părinți și copii
Reviste:
Protecția procedurală a dreptului la viață privată în Codul Civil din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului
Acțiunile civile în apărarea drepturilor personalității și măsurile provizorii în reglementarea NCC
Răspundere civilă delictuală. Afirmații calomnioase. Atingere adusă demnității, onorarei și reputației unei persoane. Faptă ilicită. Existența unui prejudiciu moral
Identificarea persoanei fizice - aspecte de drept internațional privat
Reflecții privind soluțiile codului civil în materia reparării prejudiciilor nepatrimoniale. Drept comparat
Considerații juridice asupra secretului profesional medical, între obligația de păstrare și obligația de divulgare a lui
Cererea de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (I). Privire de ansamblu asupra reglementărilor incidente
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Mijloace de apărare de drept civil a drepturilor morale de autor în contextul protecției juridice a drepturilor nepatrimoniale
Dificultăți ale evaluării prejudiciului corporal
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...