Art 25 Subiectele de drept civil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Subiectele de drept civil -
Art. 25.
- Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

(1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice și persoanele juridice. Doctrină (1)

(2) Persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi și de obligații civile. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(3) Persoana juridică este orice formă de organizare care, întrunind condițiile cerute de lege, este titulară de drepturi și de obligații civile. Reviste (8), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 25. Spre deosebire de reglementarea anterioară referitoare la persoanele fizice și juridice (Decretul nr. 31/1954), în noua reglementare s-a dedicat un titlu special dispozițiilor comune celor două subiecte de drept civil. Definițiile celor două persoane, fizică și juridică, sunt preluate din literatura de specialitate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – Cartea I – Despre persoane (art. 25-257); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune 
    1. Persoanele. Subiectele dreptului civil sunt titularii de drepturi și de obligații civile, care participă individual sau colectiv la raporturile juridice civile. Subiectele constituie prima mare categorie cu care operează dreptul civil, în opoziție cu cea de a doua mare categorie, formată din bunuri, care sunt obiecte, iar această diviziune ființează încă din vremea romanilor, cei care au făcut distincția cuvenită între personae și res. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cuvântul "persoană", folosit în text, nu are accepțiunea din vorbirea curentă, ci una tehnico-juridică: pe de o parte, această accepțiune este mai largă decât în vorbirea curentă, în sensul că se referă nu numai la individ (persoana fizică), ci și la o entitate juridică (persoana juridică); pe de altă parte, are un sens mai restrâns decât în vorbirea curentă, în sensul că nu se referă decât la raporturile sociale ale omului sau entității juridice, supuse unei norme de drept (deci numai la raporturile juridice) (T. Ionașcu ș.a., Persoana fizică în dreptul R.P.R., Ed. Academiei, București, 1963, p. 16). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – Cartea I – Despre persoane (art. 25-257); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 15 Abuzul de drept
Art 16 Vinovăția
Art 17 Eroarea comună și invincibilă
Art 18 Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art 19 Condițiile de publicitate
Art 20 Efectele publicității
Art 21 Prezumțiile
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Art 28 Capacitatea civilă
Art 29 Limitele capacității civile
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Reviste:
De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?/Pourquoi la saisie n'est-elle pas possible pour le maire ou la mairie?/Why the mayor or the town hall may not be subject to compulsory enforcement?
Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Ființa umană în noul Cod civil din perspectiva filosofiei dreptului
Universul invizibil și economia sa. Ipoteca asupra bunurilor incorporale și ipoteca asupra drepturilor patrimoniale
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ/The new regulation of the ruling competency in contentious administrative matters
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ
Universul invizibil și economia sa. Ipoteca asupra bunurilor incorporale și ipoteca asupra drepturilor patrimoniale
De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?
Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
;
se încarcă...