Art 248 Lichidarea | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dizolvarea persoanei juridice - Lichidarea -
Art. 248.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Prin efectul dizolvării persoana juridică intră în lichidare în vederea valorificării activului și a plății pasivului. Doctrină (1)

(2) Persoana juridică își păstrează capacitatea civilă pentru operațiunile necesare lichidării până la finalizarea acesteia. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă încetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare totală, nu se declanșează procedura lichidării.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 248 
    Lichidarea este procesul imediat următor momentului intrării în dizolvare, fiind compus din totalitatea operațiunilor de valorificare a activului în vederea plății pasivului. Nici în această etapă persoana juridică nu-și pierde capacitatea civilă, însă aceasta este limitată strict la activitățile de lichidare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Noțiune. Lichidarea este consecință firească a dizolvării (deși ea intervine și pentru nulitatea persoanei juridice). Ea nu există în cazul în care încetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare totală. 
    Lichidarea are ca scop valorificarea activului și plata pasivului (în realitate, scopul lichidării nu este acela de plată, în sens de solutio, a pasivului, ci acoperirea acestuia, adică stingerea lui în toate modurile premise de lege). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    98. Efectele dizolvării. Lichidarea. Persoana juridică nu își încetează existența de îndată ce a fost dizolvată, ci numai după ce a fost realizat activul și plătit pasivul său. La acest sfârșit se ajunge prin operațiunea juridică a lichidării, care constituie principalul efect al dizolvării. Este ceea ce rezultă din prevederile art. 248 C. civ.., conform căruia: „Prin efectul dizolvării, persoana juridică intră în lichidare, în vederea valorificării activului și a plății pasivului”. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Așadar, încetarea persoanei juridice prin dizolvare presupune, de regulă, trecerea ei prin lichidare, însă această fază nu este specifică tuturor persoanelor juridice. Astfel, ea nu se declanșează în cazul în care încetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau divizare totală [art. 248 alin. (3) NCC]. 
    Potrivit doctrinei(511), lichidarea reprezintă ansamblul operațiunilor necesare finalizării procesului de încetare a personalității juridice, adi­că realizarea activului și plata pasivului persoanei juridice intrate în dizolvare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În esență, prin termenul de "lichidare" se înțelege operațiunea de valorificare a tuturor bunurilor din activul patrimonial al persoanei juridice și plata datoriilor din pasivul său patrimonial din fondul bănesc obținut. 
   2. Lichidarea unei persoane juridice implică un ansamblu de operațiuni, dintre care unele amintesc de sistarea coproprietății, ale cărei reguli nu pot fi preluate sub niciun motiv. Una dintre clauzele obligatorii ale actului constitutiv este cea referitoare la modul de lichidare a persoanei juridice [art. 7 lit. g) din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 privind grupul european de interes economic; art. 7 lit. i), art. 8 lit. p) și n) LSC; art. 16, art. 60 din O.G. nr. 26/2000 ș.a.]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 238 Întinderea răspunderii în caz de divizare
Art 239 Repartizarea contractelor în caz de divizare
Art 240 Încetarea unor contracte
Art 241 Transformarea persoanei juridice
Art 242 Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Art 243 Opoziții
Art 244 Modurile de încetare
Art 245 Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Art 246 Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art 247 Opoziții
Art 248 Lichidarea
Art 249 Destinația bunurilor rămase după lichidare
Art 250 Desființarea unor persoane juridice
Art 251 Data încetării personalității juridice
Art 252 Ocrotirea personalității umane
Art 253 Mijloace de apărare
Art 254 Apărarea dreptului la nume
Art 255 Măsuri provizorii
Art 256 Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art 257 Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Art 258 Familia
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Efectele radierii societății comerciale asupra personalității sale juridice
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...