Art 243 Opoziții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reorganizarea persoanei juridice - Opoziții -
Art. 243.
- Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Actele prin care s-a hotărât reorganizarea pot fi atacate, dacă prin lege nu se dispune altfel, prin opoziție, de către creditori și orice alte persoane interesate, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de aprobarea reorganizării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia, sau, după caz, de la data aprobării acesteia de către organul competent, potrivit legii. Doctrină (1)

(2) Opoziția suspendă executarea față de oponenți până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, în afară de cazul în care persoana juridică debitoare face dovada executării obligațiilor sau oferă garanții acceptate de creditori ori încheie cu aceștia un acord pentru plata datoriilor.

(3) Opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, de către instanța competentă.

(4) Hotărârea pronunțată asupra opoziției este supusă numai apelului.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Împotriva actelor de reorganizare a persoanei juridice, persoanele care justifică un interes pot formula opoziție, în termen de 30 de zile de la data la care au luat la cunoștință de actele de aprobare a reorganizării. Cu toate acestea, opoziția nu va putea fi depusă mai târziu de un an de zile de la data publicării sale sau a aprobării de către organul administrativ competent. Opoziția suspendă executarea reorganizării față de cel care a formulat-o până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Din punct de vedere procedural, opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, competentă fiind judecătoria (persoanelor juridice fără scop lucrativ) sau tribunalul (în cazul societăților comerciale) din circumscripția sediului persoanei juridice supuse reorganizării. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reguli procesuale. Reorganizarea poate fi atacată prin opoziție. Legitimare procesuală activă au creditorii și orice alte persoane interesate. Opoziția se introduce în termen de 30 de zile de la data când cei interesați de a formula opoziție au luat cunoștință de aprobarea reorganizării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia sau, după caz, de la data aprobării acesteia de către organul competent, potrivit legii. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Noul Cod civil dispune că mijlocul legal prin care se pot ataca actele prin care s-a hotărât reorganizarea persoanei juridice este opoziția, ce poate fi promovată atât de creditori, cât și de orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de aprobarea reorganizării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia sau, după caz, de la data aprobării acesteia de către organul competent, potrivit legii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dreptul de a face opoziție este recunoscut numai creditorilor ale căror creanțe sunt anterioare datei publicării proiectului de fuziune/divizare și nescadente la data publi­cării. Dacă un creditor al societății căreia îi este transferată obligația în conformitate cu proiectul de divizare nu a obținut realizarea creanței sale, toate societățile beneficiare sunt răspunzătoare pentru obligația în cauză, în limita activelor nete care le-au fost transferate prin divizare, cu excepția societății căreia i-a fost transferată obligația respectivă, care răspunde nelimitat. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Orice formă de reorganizare poate afecta drepturile pe care terții le-au dobândit față de persoanele juridice supuse acestui proces, motiv pentru care legiuitorul le-a pus la dispoziție un instrument juridic menit să-i protejeze – opoziția. Astfel, potrivit art. 243 alin. (1) C. civ.., actele prin care s-a hotărât reorganizarea pot fi atacate, dacă prin lege nu se dispune altfel, prin opoziție, de către creditori și orice alte persoane interesate, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de aprobarea reorganizării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia, sau, după caz, de la data aprobării acesteia de către organul competent, potrivit legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 233 Modurile de reorganizare
Art 234 Fuziunea
Art 235 Efectele fuziunii
Art 236 Divizarea
Art 237 Efectele divizării
Art 238 Întinderea răspunderii în caz de divizare
Art 239 Repartizarea contractelor în caz de divizare
Art 240 Încetarea unor contracte
Art 241 Transformarea persoanei juridice
Art 242 Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Art 243 Opoziții
Art 244 Modurile de încetare
Art 245 Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Art 246 Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art 247 Opoziții
Art 248 Lichidarea
Art 249 Destinația bunurilor rămase după lichidare
Art 250 Desființarea unor persoane juridice
Art 251 Data încetării personalității juridice
Art 252 Ocrotirea personalității umane
Art 253 Mijloace de apărare
Reviste:
Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil
Delimitări necesare referitoare la modurile de transmisiune și de transformare a obligațiilor în noul Cod civil. Își mai au rostul anumite instituții juridice în dreptul nostru civil?
Constatarea judiciară a dării în plată și acțiunea în regres - aplicarea în practică a Deciziei nr. 623/2016 a Curții Constituționale a României*
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...