Art 241 Transformarea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reorganizarea persoanei juridice - Transformarea persoanei juridice -
Art. 241.
- Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Transformarea persoanei juridice intervine în cazurile prevăzute de lege, atunci când o persoană juridică își încetează existența, concomitent cu înființarea, în locul ei, a unei alte persoane juridice. Doctrină (2)

(2) În cazul transformării, drepturile și obligațiile persoanei juridice care și-a încetat existența se transferă în patrimoniul persoanei juridice nou-înființate, cu excepția cazului în care prin actul prin care s-a dispus transformarea se prevede altfel. În aceste din urmă cazuri, dispozițiile art. 239, 240 și 243 rămân aplicabile. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 241 
    Această modalitate de reorganizare a persoanei juridice este nouă. Sub vechea reglementare transformarea persoanei juridice nu era prevăzută, cu toate că în doctrina de specialitate această modalitate de reorganizare era semnalată (G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. All Beck, București, 2001, p. 408). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Efecte. Transformarea persoanei juridice este operațiunea de reorganizare prin care o persoană juridică își încetează existența, concomitent cu înființarea, în locul ei, a unei alte persoane juridice. Drepturile și obligațiile persoanei juridice care și-a încetat existența se transferă în patrimoniul persoanei juridice nou-înființate, cu excepția cazului în care prin actul prin care s-a dispus transformarea se prevede altfel. Regulile relative la repartizarea contractelor între persoanele juridice rezultate din divizare și la contractele încheiate în considerarea calității persoanei juridice supuse reorganizării, mai sus analizate, sunt aplicabile și în caz de transformare.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   169. Reclamanta societate comercială s-a înființat în urma reorganizării prin transformare a Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă, prin H.G. nr. 507/1991, păstrându-și obiectul principal de activitate, respectiv cercetarea în domeniul legumiculturii și floriculturii, producerea și comer­cializarea de semințe de legume și flori etc. Potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, terenurile proprietate de stat administrate de stațiunile de cercetare științifică, destinate cer­cetării și producerii de semințe și material săditor, aparțin domeniului public și rămân în administrarea acestora. Transformarea unei persoane juridice prin reorganizare conduce la dispariția subiectului de drept supus reorganizării prin transformare și la apariția unei noi persoane juridice, operând o transmisiune universală a patrimoniului. Terenul ce a făcut obiectul transmisiunii universale a patrimoniului urmează strict acest regim juridic și nu poate dobândi altă destinație, fără acordul persoanei juridice nou-apărute. Astfel, pârâtul-recurent nu putea trece la concesionarea unei suprafețe din terenul respectiv, prin licitație publică, fără a încălca dreptul real de administrare al societății comerciale reclamante nou-apărute, ca urmare a reorganizării prin transformare a Stațiunii de Cercetare și Pro­ducție Legumicolă (C.A. Timișoara, s. com. și de cont. adm., dec. nr. 123/1998, portal.just.ro). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În materia societăților comerciale, schimbarea formei societății (transformarea omogenă) nu atrage crearea unei persoane juridice noi, în timp ce în concepția noului Cod civil, prin transformare, "vechea" persoană juridică își încetează existența, locul ei fiind luat concomitent de "noua" persoană juridică. Aceeași concepție apare în doctrina civilă, conform căreia o persoană juridică își încetează existența concomitent cu înființarea în locul ei a unei alte persoane juridice, drepturile și obligațiile persoanei juridice care și-a încetat existența urmând a se trasfera în patrimoniul persoanei juridice nou înființate (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 556; Șt. Răuschi, Drept civil. Partea generală, Ed. Fundației Chemarea, Iași, 1993, p. 339). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   169. Reclamanta societate comercială s-a înființat în urma reorganizării prin transformare a Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă, prin H.G. nr. 507/1991, păstrându-și obiectul principal de activitate, respectiv cercetarea în domeniul legumiculturii și floriculturii, producerea și comer­cializarea de semințe de legume și flori etc. Potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, terenurile proprietate de stat administrate de stațiunile de cercetare științifică, destinate cer­cetării și producerii de semințe și material săditor, aparțin domeniului public și rămân în administrarea acestora. Transformarea unei persoane juridice prin reorganizare conduce la dispariția subiectului de drept supus reorganizării prin transformare și la apariția unei noi persoane juridice, operând o transmisiune universală a patrimoniului. Terenul ce a făcut obiectul transmisiunii universale a patrimoniului urmează strict acest regim juridic și nu poate dobândi altă destinație, fără acordul persoanei juridice nou-apărute. Astfel, pârâtul-recurent nu putea trece la concesionarea unei suprafețe din terenul respectiv, prin licitație publică, fără a încălca dreptul real de administrare al societății comerciale reclamante nou-apărute, ca urmare a reorganizării prin transformare a Stațiunii de Cercetare și Pro­ducție Legumicolă (C.A. Timișoara, s. com. și de cont. adm., dec. nr. 123/1998, portal.just.ro). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 231 Mențiuni obligatorii
Art 232 Noțiune
Art 233 Modurile de reorganizare
Art 234 Fuziunea
Art 235 Efectele fuziunii
Art 236 Divizarea
Art 237 Efectele divizării
Art 238 Întinderea răspunderii în caz de divizare
Art 239 Repartizarea contractelor în caz de divizare
Art 240 Încetarea unor contracte
Art 241 Transformarea persoanei juridice
Art 242 Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Art 243 Opoziții
Art 244 Modurile de încetare
Art 245 Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Art 246 Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art 247 Opoziții
Art 248 Lichidarea
Art 249 Destinația bunurilor rămase după lichidare
Art 250 Desființarea unor persoane juridice
Art 251 Data încetării personalității juridice
Reviste:
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...