Art 239 Repartizarea contractelor în caz de divizare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reorganizarea persoanei juridice - Repartizarea contractelor în caz de divizare -
Art. 239.
- Doctrină (6)

În caz de divizare, contractele se vor repartiza, cu respectarea dispozițiilor art. 206 alin. (2), art. 237 și 238, astfel încât executarea fiecăruia dintre ele să se facă în întregime de către o singură persoană juridică dobânditoare, afară numai dacă aceasta nu este cu putință.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 239 Ca și în reglementarea anterioară (art. 50 din Decretul nr. 31/1954), noul Cod civil impune repartizarea contractelor persoanei juridice divizate în așa fel încât executarea fiecăruia să se facă în întregime de către osingură persoană succesoare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Criterii. În toate cazurile de divizare, contractele se vor repartiza între persoanele juridice rezultante ale procesului de divizare în așa fel încât executarea fiecăruia dintre contracte să se facă în întregime de către osingură persoană juridică dobânditoare. Dacă oastfel de repartizare nu este cu putință, atunci prin actul de divizare unele contracte se vor repartiza și la mai mult de una dintre persoanele juridice rezultante. În repartizarea contractelor se va ține seama și de necesitatea ca, pentru anumite tipuri de afaceri sau activități, să se obțină autorizarea din partea organelor competente, pentru aevita crearea unei persoane juridice lovite de incapacitatea specială de folosință stabilită de art. 206 alin. (2) noul C. civ., mai sus analizată.

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Pentru aceste situații art. 239 C. civ.. prevede regula transmisiunii contractului nefracționat, astfel că fiecare contract urmează să fie executat integral de către una din persoanele juridice implicate în operațiunea juridică adivizării. În mod excepțional, dacă natura contractului permite aceasta, poate avea loc și otransmitere fracționată, astfel că va avea loc oexecutare parțială acontractului, care va fi realizată de către două sau mai multe persoane juridice implicate în operațiunea juridică adivizării. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Articolul 239 NCC stabilește repartizarea contractelor în funcție de efectele divizării și întinderea răspunderii, cu respectarea principiului potrivit căruia persoanele juridice cu scop nepatrimonial nu pot avea decât acele drepturi și obligații civile care sunt necesare pentru realizarea obiectului de activitate, stabilit prin lege, actul de constituire sau statut [art. 206 alin. (2) NCC]. 
    Așadar, în repartizarea contractelor se va ține seama de necesitatea ca, pentru anumite tipuri de afaceri sau activități, să se obțină auto­rizarea din partea organelor competente, pentru a evita crearea unei persoane juridice lovite de incapacitatea de folosință stabilită de art. 206 alin. (2) NCC(455). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În cazul în care societățile de asigurare care fuzionează sau se divid dețin în portofoliu contracte de asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule, societatea asigurătoare absorbită sau societățile asigurătoare nou-înființate sunt obligate să comunice asiguraților toate informațiile privitoare la novarea raporturilor juridice și la locul în care se află reprezentanțele de la care se pot încasa despăgubirile în cazul producerii riscului asigurat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 229 Dovada denumirii și sediului
Art 230 Alte atribute de identificare
Art 231 Mențiuni obligatorii
Art 232 Noțiune
Art 233 Modurile de reorganizare
Art 234 Fuziunea
Art 235 Efectele fuziunii
Art 236 Divizarea
Art 237 Efectele divizării
Art 238 Întinderea răspunderii în caz de divizare
Art 239 Repartizarea contractelor în caz de divizare
Art 240 Încetarea unor contracte
Art 241 Transformarea persoanei juridice
Art 242 Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Art 243 Opoziții
Art 244 Modurile de încetare
Art 245 Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Art 246 Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art 247 Opoziții
Art 248 Lichidarea
Art 249 Destinația bunurilor rămase după lichidare
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...