Art 235 Efectele fuziunii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reorganizarea persoanei juridice - Efectele fuziunii -
Art. 235.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) În cazul absorbției, drepturile și obligațiile persoanei juridice absorbite se transferă în patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe. Doctrină (3)

(2) În cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile și obligațiile acestora se transferă în patrimoniul persoanei juridice nou-înființate. Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă art. 234-235.În vechea reglementare (art. 41 din Decretul nr. 31/1954), noțiunea de fuziune avea un alt sens, reprezentând una dintre modalitățile comasării și anume contopirea din noua reglementare. Astfel, de lege lata, noul Cod civil permite fuziunea prin absorbție, atunci când opersoană juridică încorporează pe alta, aceasta din urmă încetându-și activitatea. Fuziunea prin contopire poate avea loc atunci când persoanele juridice supuse acestei proceduri își încetează activitatea, luând ființă onouă persoană juridică. Toate obligațiile persoanelor juridice care își încetează existența ca efect al fuziunii sunt transmise entității absorbante sau persoanei juridice nou înființate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Contractul de fuziune. În cazul persoanelor juridice de tip asociativ, fuziunea, ca și divizarea, este un nou contract între membrii persoanei juridice care încetează să existe și membrii persoanei juridice rezultante. În cazul societăților comerciale, vorbim de un nou contract de societate între asociații/acționarii societăților implicate. Legea nr. 441/2006 de modificare a Legii societăților a introdus în spațiul nostru juridic această idee încă din 2006, întrucât se reglementează o acțiune în nulitate a fuziunii sau a divizării. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   146. Instanța nu poate interveni în strategia de reorganizare a societății și nu poate cenzura acest proces prin menținerea unor posturi, deoarece aceasta ar însemna să se substituie organelor de conducere ale societății. În raport de probele administrate, instanța nu putea decât să constate că postul ocupat de reclamant a fost suprimat, din cauza unor motive reale și serioase, nefiind îndreptățită să intervină asupra motivelor care l-au determinat pe angajator să procedeze la reorganizarea propriei sale activități (C.A. Constanța, s. civ., dec. nr. 614/CM/2009, portal.just.ro). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În ipoteza fuziunii prin absorbție, legiuitorul a eliminat textul care prezuma ca rezultat majorarea capitalului social. Cu toate acestea, sunt de excepție cazurile în care operațiunea are efectul reducerii capitalului social, esența operațiunii fiind rentabilitatea și extinderea afacerii examinate ex antea prin proiectul de fuziune. Pe de altă parte, din punct de vedere economic, intrarea, predarea bunurilor și a drepturilor însoțite de obligațiile corelative în patrimoniul absorbantei creează prezumția majorării capitalului social al absorbantei la nivelul valoric net al "intrărilor". Se înțelege că numai prin întocmirea bilanțului contabil (situația financiar-contabilă) se va cunoaște modul în care capitalul a fost influențat. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   146. Instanța nu poate interveni în strategia de reorganizare a societății și nu poate cenzura acest proces prin menținerea unor posturi, deoarece aceasta ar însemna să se substituie organelor de conducere ale societății. În raport de probele administrate, instanța nu putea decât să constate că postul ocupat de reclamant a fost suprimat, din cauza unor motive reale și serioase, nefiind îndreptățită să intervină asupra motivelor care l-au determinat pe angajator să procedeze la reorganizarea propriei sale activități (C.A. Constanța, s. civ., dec. nr. 614/CM/2009, portal.just.ro). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 225 Naționalitatea persoanei juridice
Art 226 Denumirea persoanei juridice
Art 227 Sediul persoanei juridice
Art 228 Schimbarea denumirii și sediului
Art 229 Dovada denumirii și sediului
Art 230 Alte atribute de identificare
Art 231 Mențiuni obligatorii
Art 232 Noțiune
Art 233 Modurile de reorganizare
Art 234 Fuziunea
Art 235 Efectele fuziunii
Art 236 Divizarea
Art 237 Efectele divizării
Art 238 Întinderea răspunderii în caz de divizare
Art 239 Repartizarea contractelor în caz de divizare
Art 240 Încetarea unor contracte
Art 241 Transformarea persoanei juridice
Art 242 Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Art 243 Opoziții
Art 244 Modurile de încetare
Art 245 Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Reviste:
Decizie de eliberare din funcție a unui funcționar public, în situația desființării instituției în cadrul căreia activa
Banca te creditează și când te garantează? Scrisoarea de garanție ca instrument de creditare
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...