Art 233 Modurile de reorganizare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reorganizarea persoanei juridice - Modurile de reorganizare -
Art. 233.
- Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, prin divizare sau prin transformare. Doctrină (2)

(2) Reorganizarea se face cu respectarea condițiilor prevăzute pentru dobândirea personalității juridice, în afară de cazurile în care prin lege, actul de constituire sau statut se dispune altfel. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 233 
    Reorganizarea persoanei juridice trebuie să respecte atât condițiile impuse pentru constituirea și modificarea persoanei juridice, cât și cele reglementate de legislația specială. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Enumerare. În genere, reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, prin divizare sau prin transformare și cu respectarea condițiilor prevăzute pentru dobândirea personalității juridice. Prin legi speciale, prin actul de constituire sau prin statut se pot reglementa și alte modalități de reorganizare a persoanei juridice. 
    Un contract de control, prin care persoana juridică devine afiliată la un grup, poate fi considerată o reorganizare a persoanei juridice. De asemenea, o preluare amiabilă, prin care se cedează controlul acționarial sau managerial asupra societății preluate, poate fi considerată o modalitate contractuală de reorganizare a persoanei juridice.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Observăm că, față de reglementarea anterioară, fuziunea reprezintă în prezent unul dintre modurile de reorganizare, în timp ce în Decretul nr. 31/1954 aceasta era o formă a comasării, respectiv contopirea din actuala reglementare. 
    Așadar, în lumina Decretului nr. 31/1954, reorganizarea persoanei juridice cuprindea două forme, și anume: comasarea și divizarea. 
    La rândul ei, comasarea se realiza în una dintre următoarele forme: absorbție ori fuziune, potrivit art. 41 din Decretul nr. 31/1954, comasarea făcându-se prin absorbirea unei persoane juridice de către o altă persoană juridică sau prin fuziunea mai multor persoane juridice, pentru a alcătui o persoană juridică nouă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Numai persoanele juridice se pot reorganiza prin fuziune, divizare, respectiv transfor­ma. O persoană fizică, un bun sau un contract nu poate fi supusă/supus reorganizării. 
   2. Reglementarea posibilității ca formele de exercitare a profesiei de avocat, precum și a profesiei de practician în insolvență să se transforme "în oricare dintre formele de exercitare a profesiei, fără a intra în lichidare", este lipsită de inspirație, de vreme ce "forma de exercitare a profesiei" nu este o persoană juridică, fiind necesară regândirea textului legal pentru a corespunde științei dreptului și ordinii juridice, prin delimitarea instituției juridice de constituire a unei persoane juridice de instituția transformării persoanei juridice dintr-un tip în altul. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    89.Formele reorganizării persoanei juridice. Reorganizarea persoanei juridice se poate realiza în trei forme: prin fuziune, prin divizare sau prin transformare [art. 233 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 223 Statul și unitățile administrativ-teritoriale
Art 224 Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ-teritoriale
Art 225 Naționalitatea persoanei juridice
Art 226 Denumirea persoanei juridice
Art 227 Sediul persoanei juridice
Art 228 Schimbarea denumirii și sediului
Art 229 Dovada denumirii și sediului
Art 230 Alte atribute de identificare
Art 231 Mențiuni obligatorii
Art 232 Noțiune
Art 233 Modurile de reorganizare
Art 234 Fuziunea
Art 235 Efectele fuziunii
Art 236 Divizarea
Art 237 Efectele divizării
Art 238 Întinderea răspunderii în caz de divizare
Art 239 Repartizarea contractelor în caz de divizare
Art 240 Încetarea unor contracte
Art 241 Transformarea persoanei juridice
Art 242 Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Art 243 Opoziții
Reviste:
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...