Art 227 Sediul persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea persoanei juridice - Sediul persoanei juridice -
Art. 227.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Sediul persoanei juridice se stabilește potrivit actului de constituire sau statutului. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) În funcție de obiectul de activitate, persoana juridică poate avea mai multe sedii cu caracter secundar pentru sucursalele, reprezentanțele sale teritoriale și punctele de lucru. Dispozițiile art. 97 sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Denumirea și sediul societății sunt stabilite prin actele constitutive fiind necesară trecerea lor, alături de celelalte atribute de identificare, în registrul public specific persoanei juridice. Modificarea lor se va face în aceleași condiții impuse pentru constituirea persoanei juridice. În funcție de specificul și dezvoltarea activității persoanei juridice, aceasta poate avea mai multe sedii secundare. Ca și în cazul persoanei fizice, persoana juridică își poate alege un alt sediu decât cel înscris în registrul public în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligațiilor născute din anumite acte juridice. Alegerea domiciliului nu se prezumă, ci va trebui făcută în scris. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Naționalitatea persoanei juridice este determinată de sediul său. Sediul central al persoanei juridice, stabilit conform actului de constituire sau statutului, este cel care dă naționalitatea persoanei juridice. 
    2.Alegerea de sediu. În virtutea art. 97 noul C. civ., la care face trimitere art. 227 noul C. civ., persoana juridică își poate alege un sediu diferit de sediul principal, în vederea exercitării drepturilor sau executării obligațiilor generate de un act juridic. Într-adevăr, art. 97 noul C. civ. poate să își aleagă domiciliul într-un alt loc decât domiciliul său real sau la oaltă persoană în vederea executării unui act juridic. Domicilierea se poate alege în orice loc sau la orice persoane cunoscute de cocontractant. Așadar, dacă până acum se putea alege domiciliul doar la un avocat și doar în vederea derulării unui litigiu, prin art. 227 coroborat cu art. 97 noul C. civ., alegerea de domiciliu este liberă și se poate face pentru orice alt scop decât litigiul. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Instituția juridică a sediului social are conotații diverse în legislația românească. Astfel, art. 96 C. civ. 1864 (anterior abrogării acestuia prin art. 49 din Decretul nr. 32/1954) dispunea că: "Domiciliul unei persoane juridice este acolo unde acea persoană juridică își are centrul administrațiunii sale". 
    O reglementare similară se găsea în Legea nr. 21/1924, respectiv în art. 13, potrivit căruia "Domiciliul persoanei juridice este la sediul principal al administrației sale". [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Sediul persoanei juridice este locul și bunul imobil în care se află administrația centrală, unde au reședința organele de conducere și de administrare și în care se desfă­șoară activitatea de gestionare a persoanei juridice. Sediul diferă de locurile și/sau localurile (așezământ, spital, liceu, fabrică, magazine etc.) în care se desfășoară activitatea propusă în actul constitutiv al persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Și alegerea sediului persoanei juridice este lăsată de legiuitor la deplina apreciere acelor care fondează acest subiect de drept [art. 227 alin. (1) C. civ..], după cum sediul poate fi și schimbat, în condițiile legii (art. 228 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 217 Suspendarea actelor atacate
Art 218 Participarea la circuitul civil
Art 219 Răspunderea pentru fapte juridice
Art 220 Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Art 221 Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Art 222 Independența patrimonială
Art 223 Statul și unitățile administrativ-teritoriale
Art 224 Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ-teritoriale
Art 225 Naționalitatea persoanei juridice
Art 226 Denumirea persoanei juridice
Art 227 Sediul persoanei juridice
Art 228 Schimbarea denumirii și sediului
Art 229 Dovada denumirii și sediului
Art 230 Alte atribute de identificare
Art 231 Mențiuni obligatorii
Art 232 Noțiune
Art 233 Modurile de reorganizare
Art 234 Fuziunea
Art 235 Efectele fuziunii
Art 236 Divizarea
Art 237 Efectele divizării
Reviste:
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Cooperare internațională în materia insolvenței. O perspectivă judiciară (II)
Violarea sediului profesional. Examen de jurisprudență
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...