Art 222 Independența patrimonială | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții speciale - Independența patrimonială -
Art. 222.
- Respingeri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

Persoana juridică având în subordine o altă persoană juridică nu răspunde pentru neexecutarea obligațiilor acesteia din urmă și nici persoana juridică subordonată nu răspunde pentru persoana juridică față de care este subordonată, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În cazul persoanelor juridice de drept public nu este permisă răspunderea unei persoane juridice pentru cea aflată în subordinea sa și nici invers. Această normă nu este însă aplicabilă și persoanelor juridice de drept privat deoarece secțiunea în care se găsește acest articol reglementează numai probleme ce țin de persoanele juridice de drept public. 
    În plus, aplicarea acestei norme și în privința persoanelor juridice de drept privat ar nesocoti dreptul Uniunii Europene (spețele CJUE Akzo Nobel și Clubul Lombard) și ar face incidente prevederile art. 5 noul C. civ. și art. 148 alin. (3) din Constituție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Destinatara reglementării. Chiar dacă, din punct de vedere juridic, ar exista o relație de subordonare între două persoane juridice, legea oprește confuziunea patrimonială între aceste persoane juridice și, în consecință, oprește răspunderea reciprocă a celor două persoane juridice pentru datoriile proprii. Chiar dacă nu se face nicio distincție (cu excepția faptului că textul art. 222 noul C. civ. este plasat într-un paragraf cuprinzând patru dispoziții speciale, dintre care trei sunt relative la persoane juridice de drept public), este evident că textul se referă la persoanele juridice de drept public, întrucât persoanele juridice de drept privat nu se pot afla într-o relație de subordonare din punct de vedere juridic (ci doar din punct de vedere economic). Independența juridică a persoanei juridice de drept public înseamnă independență patrimonială (separație de patrimonii) și deci, din start, limitarea răspunderii. Cu toate acestea, dacă separația de patrimonii nu se păstrează pe tot parcursul existenței persoanei juridice, atunci ne aflăm în prezența confuziei de patrimonii, care duce la extinderea răspunderii către membrul dominant sau către membrul dominant al organului de administrare (aceștia putând fi și persoane juridice) care au creat confuzia de patrimonii.

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Nici persoana juridică în subordinea căreia se află oaltă persoană juridică nu răspunde pentru neexecutarea obligațiilor acesteia din urmă și nici persoana juridică subordonată nu răspunde pentru persoana juridică față de care este subordonată, dacă prin lege nu se dispune altfel, regulă consacrată chiar sub denumirea de „independența patrimonială” (art. 222 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    O astfel de reglementare se regăsea și în Decretul nr. 31/1954, art. 37 dispunând că persoana juridică subordonată unui Sfat Popular sau unui organ al administrației de stat ori unei organizații economice socialiste sau unei organizații obștești nu răspunde pentru obligațiile acestora și, tot astfel, acestea nu răspund pentru obligațiile persoanei juridice subordonate, în afară de cazurile prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Nici persoana juridică în subordinea căreia se află oaltă persoană juridică nu răspunde pentru neexecutarea obligațiilor acesteia din urmă și nici persoana juridică subordonată nu răspunde pentru persoana juridică față de care este subordonată, dacă prin lege nu se dispune altfel, regulă consacrată chiar sub denumirea de „independența patrimonială” (art. 222 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 212 Actele emise de organele persoanei juridice
Art 213 Obligațiile membrilor organelor de administrare
Art 214 Separarea patrimoniilor
Art 215 Contrarietatea de interese
Art 216 Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Art 217 Suspendarea actelor atacate
Art 218 Participarea la circuitul civil
Art 219 Răspunderea pentru fapte juridice
Art 220 Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Art 221 Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Art 222 Independența patrimonială
Art 223 Statul și unitățile administrativ-teritoriale
Art 224 Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ-teritoriale
Art 225 Naționalitatea persoanei juridice
Art 226 Denumirea persoanei juridice
Art 227 Sediul persoanei juridice
Art 228 Schimbarea denumirii și sediului
Art 229 Dovada denumirii și sediului
Art 230 Alte atribute de identificare
Art 231 Mențiuni obligatorii
Art 232 Noțiune
Reviste:
II. Decizia nr. 13/2016
Neexecutarea obligațiilor contractuale/L'inexecution des obligations contractuelles/The non-performance of the contractual obligations
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 500/2002), ale art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007
;
se încarcă...