Art 221 Răspunderea persoanelor juridice de drept public | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții speciale - Răspunderea persoanelor juridice de drept public -
Art. 221.
- Reviste (11), Doctrină (9)

Dacă prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, în aceleași condiții ca persoanele juridice de drept privat.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În ceea ce privește dispozițiile de actualitate, cadrul general al luării ființă, al organizării, funcționării precum și aîncetării existenței persoanelor juridice este reglementat în cuprinsul Titlului VI, Cartea I „Despre persoane”, în cuprinsul art. 187 - 251 noul C. civ.. Persoanele juridice sunt de drept public și de drept privat, dar indiferent din ce categorie fac parte, ele sunt calificate ca fiind subiecte de drept civil, iar participarea acestora, în nume propriu, în circuitul civil, se realizează prin încheierea de acte juridice, săvârșirea de fapte juridice, care sunt susceptibile să angajeze acestora răspunderea delictuală, respectiv contractuală, după caz. Desigur, ca și în cazul persoanelor fizice, angajarea răspunderii persoanei juridice se poate face pentru prejudiciile generate prin fapta ilicită proprie (art. 1357 - 1374 noul C. civ. coroborate cu art. 219 și art. 221 noul C. civ.), pentru fapta altuia (art. 1372 - 1374 noul C. civ.), respectiv pentru prejudiciile cauzate de lucruri, animale, ruina edificiului (în condițiile art. 1375 - 1380 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 221 
    Prin acest articol se reglementează egalitatea regimului juridic al răspunderii între persoanele juridice de drept public și cele de drept privat. Bineînțeles că de la această normă se poate deroga prin legi speciale. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În altă ordine de idei, mai precizăm că această procedură specială de contencios administrativ nu permite repararea prejudiciilor cauzate particularilor prin ordonanțe ale Guvernului care sunt declarate constituționale. Prin urmare, dacă aceste prejudicii s-au produs, singura cale de reparare alor este acțiunea de drept comun privind răspunderea persoanelor juridice de drept public pentru faptele organelor lor în condițiile art. 221 C. civ.137. 
    137 Acest text legal prevede că „Dacă prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, în aceleași condiții ca persoanele juridice de drept privat”.
[ Mai mult... ]
 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Dacă totuși prin asemenea acte exceptate de la controlul judecătoresc se produc prejudicii particularilor, se apreciază în doctrina recentă, acestea vor putea fi reparate în condițiile dreptului comun privind răspunderea persoanelor juridice de drept public pentru faptele organelor lor, în condițiile art. 221 din noul Cod civil (A. Trăilescu, A. Trăilescu, op. cit., 2017, p. 128). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Regula. Prin legi speciale se poate deroga de la regula răspunderii persoanei juridice pentru faptele organelor sale de administrare săvârșite în legătură cu atribuțiile sau scopul împuternicirii acestor organe. În lipsă de prevedere specială, persoanele juridice de drept public se supun acelorași canoane prevăzute de art. 219 noul C. civ. pentru persoanele juridice de drept privat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 211 Incapacități și incompatibilități
Art 212 Actele emise de organele persoanei juridice
Art 213 Obligațiile membrilor organelor de administrare
Art 214 Separarea patrimoniilor
Art 215 Contrarietatea de interese
Art 216 Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Art 217 Suspendarea actelor atacate
Art 218 Participarea la circuitul civil
Art 219 Răspunderea pentru fapte juridice
Art 220 Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Art 221 Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Art 222 Independența patrimonială
Art 223 Statul și unitățile administrativ-teritoriale
Art 224 Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ-teritoriale
Art 225 Naționalitatea persoanei juridice
Art 226 Denumirea persoanei juridice
Art 227 Sediul persoanei juridice
Art 228 Schimbarea denumirii și sediului
Art 229 Dovada denumirii și sediului
Art 230 Alte atribute de identificare
Art 231 Mențiuni obligatorii
Reviste:
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Răspunderea penală a societăților
Evaziunea fiscală organizată
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Obligațiile autorităților administrative în cazul conflictului dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul național – Cauza Costanzo și urmările ei
Aspecte privitoare la exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în fond de către instanțele de contencios administrativ și la procedura de executare a hotărârilor judecătorești definitive pronunțate de către aceste instanțe în contextul noilor modificări aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 138/2014
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...