Art 219 Răspunderea pentru fapte juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea persoanei juridice - Răspunderea pentru fapte juridice -
Art. 219.
- Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (6)

(1) Faptele licite sau ilicite săvârșite de organele persoanei juridice obligă însăși persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate. Reviste (3), Doctrină (4)

(2) Faptele ilicite atrag și răspunderea personală și solidară a celor care le-au săvârșit, atât față de persoana juridică, cât și față de terți. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În ceea ce privește dispozițiile de actualitate, cadrul general al luării ființă, al organizării, funcționării precum și aîncetării existenței persoanelor juridice este reglementat în cuprinsul Titlului VI, Cartea I „Despre persoane”, în cuprinsul art. 187 - 251 noul C. civ.. Persoanele juridice sunt de drept public și de drept privat, dar indiferent din ce categorie fac parte, ele sunt calificate ca fiind subiecte de drept civil, iar participarea acestora, în nume propriu, în circuitul civil, se realizează prin încheierea de acte juridice, săvârșirea de fapte juridice, care sunt susceptibile să angajeze acestora răspunderea delictuală, respectiv contractuală, după caz. Desigur, ca și în cazul persoanelor fizice, angajarea răspunderii persoanei juridice se poate face pentru prejudiciile generate prin fapta ilicită proprie (art. 1357 - 1374 noul C. civ. coroborate cu art. 219 și art. 221 noul C. civ.), pentru fapta altuia (art. 1372 - 1374 noul C. civ.), respectiv pentru prejudiciile cauzate de lucruri, animale, ruina edificiului (în condițiile art. 1375 - 1380 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 219 noul C. civ. reia vechile prevederi ale art. 35 alin. (3) și (4) din Decretul nr. 31/1954, statuând că persoana juridică este responsabilă pentru faptele licite sau ilicite săvârșite în legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate de către organele de conducere. Membrii organelor de conducere vor fi ținuți solidar pentru prejudiciile cauzate terților și persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condițiile răspunderii. Faptele licite sau ilicite săvârșite de organele persoanei juridice sunt faptele persoanei juridice însăși, cu condiția ca acestea să aibă legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate. Față de reglementarea anterioară, care stabilea răspunderea proprie a persoanei juridice doar pentru acele fapte ale organelor sale care erau săvârșite cu prilejul exercitării funcțiilor lor, actuala reglementare este mult mai largă (pentru amănunte privind răspunderea civilă delictuală a persoanei juridice pentru fapta proprie, a se vedea C. Stătescu, C. Bîrsan, Teoria generală a obligațiilor, Ed. All, București, 1992, p. 195-198), permițând victimei prejudiciului să pretindă răspunderea extinsă a persoanei juridice pentru fapte juridice care nu sunt exclusiv cantonate la exercițiul efectiv, faptic, al funcțiilor încredințate, ci au o legătură, oarecare, cu atribuțiile sau scopul funcțiilor încredințate. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În ceea ce privește angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere, dispozițiile art. 220 NCC reglementează procedura care trebuie urmată în vederea promovării acțiunii în răspundere împotriva acestora. 
   114.1. Răspunderea pentru fapte juridice. Faptele juridice licite sau ilicite săvârșite de organele persoanei juridice obligă însăși persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Sub aspect obiectiv, elementul material al faptei ilicite constă într-o acțiune, în sensul că se face ceea ce este contrar legii, și într-o inacțiune, în sensul că nu se face ceea ce este obligatoriu potrivit legii și, dată fiind responsabilitatea mandatarilor pentru întreaga activitate a persoanei juridice, acestora le este recunoscută calitatea de subiecți activi ai faptelor ilicite ale căror efecte păgubitoare se produc atât în raporturile interne ale persoanei juridice, cât și în raporturile externe ale acesteia, în toate cazurile. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 209 Data dobândirii capacității de exercițiu
Art 210 Lipsa organelor de administrare
Art 211 Incapacități și incompatibilități
Art 212 Actele emise de organele persoanei juridice
Art 213 Obligațiile membrilor organelor de administrare
Art 214 Separarea patrimoniilor
Art 215 Contrarietatea de interese
Art 216 Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Art 217 Suspendarea actelor atacate
Art 218 Participarea la circuitul civil
Art 219 Răspunderea pentru fapte juridice
Art 220 Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Art 221 Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Art 222 Independența patrimonială
Art 223 Statul și unitățile administrativ-teritoriale
Art 224 Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ-teritoriale
Art 225 Naționalitatea persoanei juridice
Art 226 Denumirea persoanei juridice
Art 227 Sediul persoanei juridice
Art 228 Schimbarea denumirii și sediului
Art 229 Dovada denumirii și sediului
Reviste:
Răspunderea civilă a membrilor organelor de administrare față de terți pentru actele și faptele juridice [Civil liability of members of the administrative bodies to third parties for legal acts and deeds]
Răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății insolvabile și insolvente
Societățile străine care efectuează la acest moment activități de conducere și de gestiune a activității pe teritoriul României trebuie să plătească 16% impozit pe profit
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Răspunderea penală a societăților
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Evaziunea fiscală organizată
Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Răspunderea statului pentru erori judiciare. Răspunderea judecătorilor și procurorilor. Acțiunea în regres. Eroare judiciară
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...