Art 206 Conținutul capacității de folosință | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de folosință a persoanei juridice - Conținutul capacității de folosință -
Art. 206.
- Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6)

(1) Persoana juridică poate avea orice drepturi și obligații civile, afară de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

(2) Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi și obligații civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut. Reviste (9), Doctrină (3)

(3) Actul juridic încheiat cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (2) este lovit de nulitate absolută. Reviste (8), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Conform art. 206 noul C. civ., persoana juridică poate dobândi orice drepturi și obligații, mai puțin cele care potrivit legii sau cele care prin natura lor pot aparține numai persoanei fizice. În plus, alin. (2) interzice, sub sancțiunea nulității absolute, ca persoanele juridice fără scop lucrativ să dobândească drepturi și obligații, altele decât cele necesare realizării scopului stabilit prin lege sau prin actele constitutive. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Articolul 206 noul C. civ. se referă la capacitatea persoanelor juridice, stabilind că persoana juridică poate avea orice drepturi și obligații civile, afară de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice. Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi și obligații civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut. Actul juridic încheiat cu încălcarea dispozițiilor de mai sus este lovit de nulitate absolută. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Capacitatea juridică proprie. Persoana juridică are o capacitate juridică proprie, distinctă de cea a fondatorilor sau membrilor, putând fi purtător de drepturi și obligații proprii. Persoana juridică poate avea chiar drepturi pe care fondatorii sau membrii săi nu le pot avea: o societate comercială cu participare de capital străin, pentru că este o societate de naționalitate română, poate dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România, în timp ce asociații săi străini – persoane fizice (alții decât cetățenii Uniunii Europene sau cetățenii statelor care, prin acord bilateral cu România, au acest drept) – nu au acest drept. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   85. Societatea comercială nu poate invoca față de un terț numirea în funcția de administrator a unei alte persoane, câtă vreme această numire nu a fost publicată în Monitorul Oficial (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 1026/2009, www.scj.ro). 
   86. Orice persoană care are folosința drepturilor civile poate fi parte în judecată, art. 41 alin. (1) CPC definind, prin urmare, capacitatea procesuală de folosință ca fiind aptitudinea unei persoane fizice sau juridice de a avea drepturi și obligații în plan procesual. Nu poate avea această calitate societatea comercială radiată din registrul comerțului, radierea având semnificația încetării existenței persoanei juridice (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 538/2008 și dec. nr. 710/2008, www.scj.ro). Notă. Corespondentul art. 41 alin. (1) CPC este art. 56 alin. (1) NCPC. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Conținutul capacității de folosință a persoanelor juridice comportă o limitare graduală generată de natura specială a raporturilor juridice la care nu pot participa, pentru că nu au vocația de subiect în acele raporturi juridice (de dreptul familiei) sau pentru că scopul lor nelucrativ le interzice activități cu un caracter preponderent comercial, exceptând cele cu un caracter accesoriu necesare ca mijloace de atingere a scopului non profit. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 196 Cauzele de nulitate
Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității
Art 198 Efectele nulității
Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art 200 Înregistrarea persoanei juridice
Art 201 Obligația de verificare a documentelor publicate
Art 202 Lipsa înregistrării
Art 203 Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Art 204 Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Art 205 Data dobândirii capacității de folosință
Art 206 Conținutul capacității de folosință
Art 207 Desfășurarea activităților autorizate
Art 208 Capacitatea de a primi liberalități
Art 209 Data dobândirii capacității de exercițiu
Art 210 Lipsa organelor de administrare
Art 211 Incapacități și incompatibilități
Art 212 Actele emise de organele persoanei juridice
Art 213 Obligațiile membrilor organelor de administrare
Art 214 Separarea patrimoniilor
Art 215 Contrarietatea de interese
Art 216 Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Reviste:
Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil. Reglementare și aspecte practice
Capacitatea juridică a societății comerciale
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2018
Considerații privitoare la modurile de dobândire a drepturilor reale principale în noul Cod civil
Capacitatea juridică a societății comerciale
Despre contractul de ipotecă (IV)
Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale (IV)
Relevanța juridică a clauzelor contractuale uzuale în cadrul afacerilor
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice în litigiile din materia dreptului proprietății industriale
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...