Art 205 Data dobândirii capacității de folosință | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capacitatea de folosință a persoanei juridice - Data dobândirii capacității de folosință -
Art. 205.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Librăria Indaco (4)

(1) Persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi și obligații de la data înregistrării lor. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi și obligații, după caz, potrivit art. 194, de la data actului de înființare, de la data autorizării constituirii lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Cu toate acestea, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) pot, chiar de la data actului de înființare, să dobândească drepturi și să își asume obligații, însă numai în măsura necesară pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod valabil. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(4) Fondatorii, asociații, reprezentanții și orice alte persoane care au lucrat în numele unei persoane juridice în curs de constituire răspund nelimitat și solidar față de terți pentru actele juridice încheiate în contul acesteia cu încălcarea dispozițiilor alin. (3), în afară de cazul în care persoana juridică nou-creată, după ce a dobândit personalitate juridică, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei juridice încă de la data încheierii lor și produc efecte depline. Reviste (4), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Data dobândirii capacității de folosință este deosebit de importantă deci pentru aputea vorbi de atragerea răspunderii, sens în care art. 205 noul C. civ. arată că: „persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de aavea drepturi și obligații de la data înregistrării lor. Celelalte persoane juridice au capacitatea de aavea drepturi și obligații, după caz, de la data actului de înființare, de la data autorizării constituirii lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege.” [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Alin. (3) al prezentului articol, ca de altfel și art. 33 din Decretul nr. 31/1954, reglementează personalitatea juridică anticipată care este oficțiune juridică în baza căreia persoana juridică, în curs de formare, poate încheia actele juridice necesare constituirii sale valabile, de genul contractului de închiriere pentru sediul social, contractului de deschidere de cont bancar pentru capitalul social, angajării de personal administrativ etc. Personalitatea juridică anticipată permite încheierea valabilă aactelor reglementate de art. 208 noul C. civ.. La momentul definitivării personalității juridice, aceasta va putea prelua toate actele încheiate conform alin. (3). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    40 A se vedea art. 205 și urm. noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dobândirea capacității de folosință. Începutul capacității de folosință a persoanei juridice se plasează la momentul înregistrării în registrele publice, dacă aceasta este supusă înregistrării în vedere legalei constituiri. Persoanele juridice nesupuse înregistrării dobândesc capacitate juridică de la data actului de înființare (autorități, instituții publice), de la data autorizării sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Spre deosebire de persoana juridică, în cazul persoanei fizice, capacitatea de folosință începe la nașterea persoanei și încetează odată cu moartea acesteia (art. 35 NCC). 
   92.1. Persoanele juridice supuse înregistrării. Trebuie să mai menționăm faptul că începutul capacității de folosință marchează nașterea (începutul) persoanei juridice. 
    Persoanele juridice supuse înregistrării dobândesc capacitatea de a avea drepturi și obligații de la data înregistrării lor [art. 205 alin. (1) NCC]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 195 Durata persoanei juridice
Art 196 Cauzele de nulitate
Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității
Art 198 Efectele nulității
Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art 200 Înregistrarea persoanei juridice
Art 201 Obligația de verificare a documentelor publicate
Art 202 Lipsa înregistrării
Art 203 Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Art 204 Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Art 205 Data dobândirii capacității de folosință
Art 206 Conținutul capacității de folosință
Art 207 Desfășurarea activităților autorizate
Art 208 Capacitatea de a primi liberalități
Art 209 Data dobândirii capacității de exercițiu
Art 210 Lipsa organelor de administrare
Art 211 Incapacități și incompatibilități
Art 212 Actele emise de organele persoanei juridice
Art 213 Obligațiile membrilor organelor de administrare
Art 214 Separarea patrimoniilor
Art 215 Contrarietatea de interese
Reviste:
Conținutul capacității de folosință a persoanelor juridice - privire comparativă în dreptul român și cel francez prin prisma modificărilor aduse prin Ordonanța nr. 2016-131/10 Februarie 2016
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Capacitatea juridică a societății comerciale
Capacitatea juridică a societății comerciale
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Lipsa capacității procesuale de folosință. Analiză teoretică și practică judiciară
Arhitectura procesului civil din perspectiva doctrinei civile, a Codului civil și a Codului de procedură civilă
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
Societățile străine care efectuează la acest moment activități de conducere și de gestiune a activității pe teritoriul României trebuie să plătească 16% impozit pe profit
Efectele Deciziei nr. 1/2016 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra unor subiecți de drept în materie contravențională
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Referințe în cărți:
Tratat de drept societar - Teorie și practică
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Drept civil. Persoanele
Dreptul Afacerilor. Teoria generală. Contractul
;
se încarcă...