Art 204 Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înregistrarea persoanei juridice - Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare -
Art. 204.
- Doctrină (5)

Dispozițiile art. 200-203 sunt aplicabile și în cazul înregistrării modificărilor aduse actului de înființare a persoanei juridice, realizate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege sau de actul de înființare a acesteia, după caz.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Formalități. Modificările actului constitutiv al persoanei juridice determină modificări ale statutului organic al acesteia, precum schimbări la nivel de obiect de activitate, sediu, reprezentanți legali, patrimoniu sau capital social etc. Toate acestea interesează terții care pot intra în raporturi juridice cu persoana juridică în aceeași măsură în care îi interesează constituirea, încetarea sau dispariția persoanei juridice. Pentru acest motiv, art. 204 noul C. civ. impune aplicabilitatea procedurilor de înregistrare aferente înființării persoanei juridice la toate modificările aduse actului de înființare.

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Accidental însă, ele pot realiza și alte activități aducătoare de profit, care exced obiectului de activitate prevăzut în actul de înființare. Cerințele pieței sunt în prezent extrem de dinamice, iar restricțiile impuse de aplicarea riguroasă aprincipiului specialității capacității de folosință în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ s-ar putea transforma într-o frână în calea adaptării lor la mediul economic. Dacă însă persoana juridică va dori să desfășoare cu regularitate noua activitate ea va trebui să-și modifice actul de înființare, în condițiile art. 204 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În considerarea acestui fapt, art. 204 NCC impune aplicarea dispozițiilor art. 200-203 NCC, aferente înființării persoanei juridice, și în cazul înregistrării modificărilor aduse actului de înființare a persoanei juridice, realizate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege sau de actul de înființare a acesteia, după caz. 
    Cu titlu de exemplu, arătăm că dispozițiile alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 26/2000, republicată, impun persoanelor fizice sau juridice care au obligația să ceară înmatricularea în registrul comerțului ca, în cursul exercitării activității lor sau la încetarea acesteia, să solicite înscrierea în același registru a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, înmatricularea și mențiunile fiind opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerțului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicație, acolo unde legea dispune astfel (art. 5). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Actul de constituire inițial reprezintă un punct de referință fundamental, fără însă a fi imuabil, pe durata persoanei juridice fiind necesare adaptări succesive spre a corespunde necesităților ivite în practică. Prin deliberările organului de conducere se modifică clauze ale actului de constituire privitoare la elementele organizatorice ale persoanei juridice, iar publicitatea acestor modificări, spre a fi cunoscute și a deveni opozabile terților, urmează, simetric, aceleași reguli de la înscriere sau înmatricualare. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Accidental însă, ele pot realiza și alte activități aducătoare de profit, care exced obiectului de activitate prevăzut în actul de înființare. Cerințele pieței sunt în prezent extrem de dinamice, iar restricțiile impuse de aplicarea riguroasă aprincipiului specialității capacității de folosință în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ s-ar putea transforma într-o frână în calea adaptării lor la mediul economic. Dacă însă persoana juridică va dori să desfășoare cu regularitate noua activitate ea va trebui să-și modifice actul de înființare, în condițiile art. 204 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 194 Modurile de înființare
Art 195 Durata persoanei juridice
Art 196 Cauzele de nulitate
Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității
Art 198 Efectele nulității
Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art 200 Înregistrarea persoanei juridice
Art 201 Obligația de verificare a documentelor publicate
Art 202 Lipsa înregistrării
Art 203 Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Art 204 Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Art 205 Data dobândirii capacității de folosință
Art 206 Conținutul capacității de folosință
Art 207 Desfășurarea activităților autorizate
Art 208 Capacitatea de a primi liberalități
Art 209 Data dobândirii capacității de exercițiu
Art 210 Lipsa organelor de administrare
Art 211 Incapacități și incompatibilități
Art 212 Actele emise de organele persoanei juridice
Art 213 Obligațiile membrilor organelor de administrare
Art 214 Separarea patrimoniilor
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...