Art 200 Înregistrarea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Înregistrarea persoanei juridice - Înregistrarea persoanei juridice -
Art. 200.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Persoanele juridice sunt supuse înregistrării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd această înregistrare. Doctrină (2)

(2) Prin înregistrare se înțelege înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii personalității juridice sau al luării în evidență a persoanelor juridice legal înființate, după caz. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Înregistrarea se face la cerere sau, în cazurile anume prevăzute de lege, din oficiu.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 200 
    Acolo unde legile speciale în materie conțin reglementări prin care se stabilește că persoanele juridice sunt supuse înregistrării, constituirea persoanei juridice este condiționată de efectuarea acestei înregistrări, în condițiile art. 18-24 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Modalități de înregistrare. Constituirea legală a persoanei juridice poate fi condiționată de realizarea publicității constituirii. De regulă, publicitatea constituirii persoanelor juridice se realizează prin înregistrarea în registrele publice. De exemplu, societățile comerciale, organizațiile cooperatiste, grupurile de interes economic și regiile autonome se înregistrează în registrul comerțului pentru a dobândi personalitate juridică. Societățile profesionale de practicieni în insolvență sau cele de avocați se înscriu în tabloul practicienilor în insolvență sau, după caz, în tabloul avocaților, pentru legala constituire ca persoane juridice. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   38. Încheierea judecătorului delegat prin care s-a dispus înmatricularea unei societăți în registrul comerțului poate fi cenzurată doar în urma unui recurs declarat în condițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990, și nu pe calea unei cereri de radiere întemeiate pe dispozițiile art. 25 din același act normativ, întrucât cererea de radiere poate avea în vedere doar modificări ulterioare mențiunii în registrul comerțului, constând în desființarea actului ce a stat la baza efectuării acesteia. În calea de atac a recursului declarat împotriva încheierii judecătorului delegat se analizează legalitatea și temeinicia acesteia, avându-se în vedere toate înscrisurile depuse încă de la momentul înregistrării cererii de înmatriculare (Trib. București, s. com., sent. nr. 6602/2004, nepublicată). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În registrul comerțului din județul (sau municipiul București) în care și-au stabilit sediul se înmatriculează persoanele juridice de drept privat cu scop lucrativ, spre a dobândi personalitate juridică și a face publică dobândirea calității de subiect de drept (Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în M. Of. nr. 49/1998). 
   2. În registrul ținut de instanța judecătorească (judecătoria pentru asociații și fundații și sindicate, tribunalul pentru federații) în a cărei rază de jurisdicție își au sediul se înregistrează persoanele juridice fără scop lucrativ, spre a dobândi personalitate juridică și a face publică dobândirea calității de subiect de drept (O.G. nr. 26/2000, Legea nr. 62/2011). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   38. Încheierea judecătorului delegat prin care s-a dispus înmatricularea unei societăți în registrul comerțului poate fi cenzurată doar în urma unui recurs declarat în condițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990, și nu pe calea unei cereri de radiere întemeiate pe dispozițiile art. 25 din același act normativ, întrucât cererea de radiere poate avea în vedere doar modificări ulterioare mențiunii în registrul comerțului, constând în desființarea actului ce a stat la baza efectuării acesteia. În calea de atac a recursului declarat împotriva încheierii judecătorului delegat se analizează legalitatea și temeinicia acesteia, avându-se în vedere toate înscrisurile depuse încă de la momentul înregistrării cererii de înmatriculare (Trib. București, s. com., sent. nr. 6602/2004, nepublicată). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Art 192 Regimul juridic aplicabil
Art 193 Efectele personalității juridice
Art 194 Modurile de înființare
Art 195 Durata persoanei juridice
Art 196 Cauzele de nulitate
Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității
Art 198 Efectele nulității
Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art 200 Înregistrarea persoanei juridice
Art 201 Obligația de verificare a documentelor publicate
Art 202 Lipsa înregistrării
Art 203 Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Art 204 Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Art 205 Data dobândirii capacității de folosință
Art 206 Conținutul capacității de folosință
Art 207 Desfășurarea activităților autorizate
Art 208 Capacitatea de a primi liberalități
Art 209 Data dobândirii capacității de exercițiu
Art 210 Lipsa organelor de administrare
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...