Art 195 Durata persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Durata persoanei juridice -
Art. 195.
- Reviste (1), Doctrină (6)

Persoana juridică se înființează pe durată nedeterminată, dacă prin lege, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă art. 194, 195. 
    Fiind echivalentul art. 28 din Decretul nr. 31/1954, art. 194 noul C. civ. reglementează modurile în care poate fi înființată opersoană juridică de drept public, respectiv una de drept privat. Dacă în actul constitutiv nu este prevăzută durata de funcționare asocietății, se consideră că persoana juridică se înființează pe durată nedeterminată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Durată nedeterminată. În lipsă de prevedere specială în lege, actul de înființare sau statut, persoana juridică se constituie pe perioadă nedeterminată. Cu toate acestea, este evident că, la fel ca și persoana fizică, și persoana juridică este efemeră. Ea va subzista atâta vreme cât legea sau autoritățile, inclusiv cele de cercetare și judecata penală, nu vor fi dispus dizolvarea și lichidarea cu titlu de sancțiune, iar membrii persoanei juridice nu vor fi decis dizolvarea sau lichidarea. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    De regulă, persoana juridică se înființează pe durată nedeterminată. Prin lege, actul de constituire sau statut persoanei juridice ise poate stabili odurată limitată (art. 195 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Remarcăm faptul că nici actuala reglementare nu oferă o definiție legală a înființării persoanei juridice, în schimb, la fel ca și Decretul nr. 31/1954, prevede care sunt modurile de înființare a acestui subiect de drept. 
    Din această perspectivă observăm că noul Cod civil a păstrat în mare parte configurația modurilor de înființare prevăzute de art. 28 din Decretul nr. 31/1954, art. 194 alin. (1) NCC dispunând că: "Persoana juridică se înființează: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În considerarea scopului de utilitate publică, nu se poate concepe limitarea în timp a existenței unor persoane juridice de drept public, durata nedeterminată fiind specifică acestor persoane (statul și persoanele juridice prin care se exercită puterile, Banca Națională a României etc.). 
   2. Unele persoane juridice de drept public, precum ministerele, județele, municipiile, orașele, comunele, liceele, spitalele, universitățile, se pot înființa și desființa prin măsuri de reorganizare administrativă sau de reformă a administrației publice. Aceste persoane juridice s-au înființat pe o durată nedeterminată, dar în fapt pot fi desființate, astfel că durata lor devine limitată (de exemplu, prin Ordinul nr. 720/2000 s-a înființat Centrul de Cardiologie Craiova, iar prin H.G. nr. 105/2011 s-a desființat și s-a reorganizat ca centru de cardiologie, unitate fără personalitate juridică, în componența Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Art 187 Elementele constitutive
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Art 192 Regimul juridic aplicabil
Art 193 Efectele personalității juridice
Art 194 Modurile de înființare
Art 195 Durata persoanei juridice
Art 196 Cauzele de nulitate
Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității
Art 198 Efectele nulității
Art 199 Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art 200 Înregistrarea persoanei juridice
Art 201 Obligația de verificare a documentelor publicate
Art 202 Lipsa înregistrării
Art 203 Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Art 204 Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Art 205 Data dobândirii capacității de folosință
Reviste:
Repere istorice privind situația juridică a femeii în dreptul privat european/Des critères historiques relatifs à la situation juridique de la femme en droit privé européen
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...