Art 188 Calitatea de persoană juridică | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Calitatea de persoană juridică -
Art. 188.
- Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (7)

Sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute la art. 187.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În completare, art. 188 noul C. civ. prevede că: „Sunt persoane juridice și entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute de art. 187”, respectiv „au oorganizare de sine stătătoare, un patrimoniu propriu afectat realizării unui scop licit și moral, în acord cu interesul general”.977 
    977 Ibidem.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 188 
    Calitatea de persoană juridică este dobândită ope legis sau de acele persoane care îndeplinesc toate condițiile prevăzute la art. 187 noul C. civ.. Astfel, calitatea de persoană juridică va fi dobândită ori de câte ori vor fi îndeplinite condițiile reglementate de art. 187 noul C. civ. ori, în lipsa acestora, atunci când legea prevede în mod expres. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Dobândirea personalității juridice. Odată întrunite cele trei elemente-premisă prevăzute la art. 187 noul C. civ., entitățile prevăzute de lege și orice alte organizații (instituții) legal înființate sunt persoane juridice, deși nu sunt expres declarate persoane juridice prin lege (alta decât Codul civil). Cu toată generalitatea normei, există entități colective ori unipersonale sau instituții publice care, deși întrunesc cele trei premise, nu sunt persoane juridice, întrucât acest statut le este refuzat prin declarația sau dispoziția expresă alegii. Este cazul sucursalelor de societăți comerciale, al societăților din domeniul profesiilor liberale sau reglementate, al fondurilor de pensii sau de investiții, al instituțiilor din subordinea autorităților publice care au calitatea de ordonator secundar sau terțiar de credite (școli, spitale, universități, teatre) etc. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Nici noul Cod civil nu definește persoana juridică, dar reglementările sale oferă suficiente elemente pentru elaborarea unei definiții. Esențiale sub acest aspect sunt prevederile art. 187, potrivit cărora elementele constitutive ale oricărei persoane juridice sunt oorganizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general și cele ale art. 188, care arată că sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate (s.n. – E.C.) care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute la articolul precedent. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Din perspectiva acestui text legal, "calitatea de persoană juridică" nu se confundă cu noțiunea de "persoană juridică", așa cum este aceasta prevăzută în art. 25 NCC. 
    De asemenea, calitatea de persoană juridică nu se confundă nici cu calitatea procesuală, care reprezintă una dintre condițiile pentru a fi parte în procesul civil sau pentru exercitarea acțiunii civile, alături de capacitatea procesuală și existența interesului judiciar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Art 187 Elementele constitutive
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Art 192 Regimul juridic aplicabil
Art 193 Efectele personalității juridice
Art 194 Modurile de înființare
Art 195 Durata persoanei juridice
Art 196 Cauzele de nulitate
Art 197 Aspectele speciale privind regimul nulității
Art 198 Efectele nulității
Reviste:
Întreprinderea individuală nu are calitate de persoană juridică și, prin urmare, nu poate răspunde penal
Personalitatea juridică a colectivităților ca graniță de sistem. De ce economiștii descriu organizațiile mai bine decât juriștii
Teoriile clasice privind persoana juridică și utilizările lor politice. Utilizarea ambivalentă a teoriilor pentru revendicări politice
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
2. Amendă judiciară pentru neprezentarea de înscrisuri. Subiectul activ al abaterii judiciare. Cerere de reexaminare. Înlocuirea amenzii cu avertisment
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
Lost in translation... Despre natura juridică a obștii de moșneni
Efectele Deciziei nr. 1/2016 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra unor subiecți de drept în materie contravențională
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă (I)
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...