Art 185 Încetarea curatelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Curatela - Încetarea curatelei -
Art. 185.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Dacă au încetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta va fi ridicată de instanța de tutelă la cererea curatorului, a celui reprezentat sau a celor prevăzuți la art. 111.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 185 
    În aceeași măsură ca în vechea reglementare (art. 157 Codul familiei.), instanța de tutelă va dispute ridicarea curatelei dacă au încetat cauzele care au provocat instituirea ei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Încetarea cauzelor curatelei. Măsura curatelei încetează prin dispariția cauzelor care au determinat-o și prin decesul persoanei puse sub curatelă. 
    Funcția curatorului poate înceta prin consimțământul persoanei reprezentate chiar dacă nu au încetat cauzele care au dus la instituirea curatelei, ceea ce echivalează cu revocarea curatorului, precum și prin înlocuirea la cerere a curatorului (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român. Subiectele dreptului civil, p. 387; E. Lupan, Drept civil. Persoana fizică, p. 270). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    371 În astfel de situații persoanei respective ise va putea numi un curator, în condițiile reglementate de art. 178-185 C. civ.. În sensul că punerea sub interdicție nu poate fi dispusă în cazul unor boli care nu provoacă lipsa de discernământ, cum este cazul demenței vasculare, care presupune odeteriorare avaselor sanguine și nu este echivalentă cu demența senilă, care implică aafectare psihică apersonalității, ase vedea I.C.C.J, Secția civilă, decizia nr. 2196 din 16 martie 2004, în Dreptul nr. 3/2005, p. 258. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Trebuie să distingem între încetarea funcției curatorului și încetarea măsurii curatelei. Astfel: încetarea funcției curatorului are loc fie atunci când cel reprezentat îi revocă împuternicirea, fie la cererea curatorului, după trecerea a trei ani de la numire [art. 184 alin. (1)]. De menționat că revocarea poate avea loc chiar dacă nu au dispărut cauzele instituirii curatelei, precum și înaintea împlinirii celor 3 ani. Încetarea măsurii curatelei intervine prin ridicarea ei ca urmare a dispariției cauzelor care au condus la instituirea ei (art. 185 NCC) (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 277). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Art 187 Elementele constitutive
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Art 192 Regimul juridic aplicabil
Art 193 Efectele personalității juridice
Art 194 Modurile de înființare
Art 195 Durata persoanei juridice
Reviste:
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...